Forskjell mellom versjoner av «Søknads- og kontraktsfasen»

Linje 2: Linje 2:
  
 
Informasjon om [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/S%C3%B8knad søknadsfasen] og [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Kontrakt kontraktsfasen] finnes på BOA-wiki.
 
Informasjon om [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/S%C3%B8knad søknadsfasen] og [https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Kontrakt kontraktsfasen] finnes på BOA-wiki.
 +
 +
[[Rutine for elektronisk arkivering av prosjektinformasjon]] ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet. <br />''(Rutinen ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)''

Revisjonen fra 8. jul. 2015 kl. 09:54

[Tilbake til startside BOA]

Informasjon om søknadsfasen og kontraktsfasen finnes på BOA-wiki.

Rutine for elektronisk arkivering av prosjektinformasjon ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.
(Rutinen ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)