Søknads- og kontraktsfasen

Revisjon per 8. jul. 2015 kl. 09:54 av Zat004 (diskusjon | bidrag)

[Tilbake til startside BOA]

Informasjon om søknadsfasen og kontraktsfasen finnes på BOA-wiki.

Rutine for elektronisk arkivering av prosjektinformasjon ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.
(Rutinen ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)