Sivilingeniør - Utredning av mulige nye studieløp

Fra matnat
Revisjon per 13. mai 2016 kl. 12:38 av Nmieh (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk

Etablering av nye studieløp; sivilingeniør i havromsteknologi, medisinsk teknologi og energi

[Invitasjon til Helse Bergen - forespørsel om innspill til prosess for sivilingeniørgrad i medisinsk teknologi],

Notat om organisering og tidsplan for arbeidet, Notat brukt i dekanat/adm. ledergruppe

Mal og veiledning for oppretting av studieprogram Mal og veiledning for oppretting av studieprogram


Nyttige dokumenter

Søknad om oppretting siving Havbruk og Sjømat

Utkast til rapport sivilingeniør - utredningsarbeidet 2014/2015 (uferdig)Nyttige dokumenter i utredningsarbeidet fra 2014/2015


Mandat

Sivilingeniørutdanningen i Science City Bergen, Notat av Geir A. Johansen

Høringsnotat fra KD vedrørende bruk sivilingeniørtittel

Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integreret masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

UHR Nye forkurs for ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning

Læringsutbyttebeskrivelser for et mastergradsstudium I NKR


Presentasjon av HW

Presentasjon av HW andre fellesmøte, oppsummering fra arbeidsgruppene

Siving-møte på Høgskolen i Bergen 16. desember 2014 - presentasjon Harald W

Siving-møte på Høgskolen i Bergen 16. desember 2014 - presentasjon Tore W


Referat fra første fellesmøte 24.10.14

Referat fra andre fellesmøte 03.12.14


Arbeidsgruppe - Undervannsteknologi

Arbeidsgruppe - Energiomstilling

Arbeidsgruppe - Medisinsk teknologi

Status pr. 8. januar


Strukturen i en studieplan

Emneoversikt, Høgskolen i Bergen

Andre lignende og/eller konkurrerende studietilbud