Artikler med færrest revisjoner

Hopp til: navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 250.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Ordliste forskning‏‎ (1 revisjon)
 2. Analyse og evaluering‏‎ (1 revisjon)
 3. Viktige skjema for studenter ved mat.nat.‏‎ (1 revisjon)
 4. Undervisning og emner‏‎ (1 revisjon - omdirigeringsside)
 5. Forskerutdanningsutvalget 2014‏‎ (1 revisjon)
 6. MØTE 14. FEBRUAR 2018‏‎ (1 revisjon)
 7. Arkiv for studiehåndbøker‏‎ (1 revisjon)
 8. Post at mnfa.uib.no‏‎ (1 revisjon)
 9. MØTEPLAN 2013‏‎ (1 revisjon)
 10. MØTE xx. FEBRUAR 2019‏‎ (1 revisjon)
 11. '''Forms regarding remuneration and reimbursement of travel expenses '''‏‎ (1 revisjon)
 12. Utveksling og UNIS‏‎ (1 revisjon - omdirigeringsside)
 13. For nytilsatte‏‎ (1 revisjon)
 14. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)‏‎ (1 revisjon)
 15. MØTE 13. SEPTEMBER 2011‏‎ (1 revisjon)
 16. Omstillingsarbeidet 2005‏‎ (1 revisjon)
 17. MØTE 27. APRIL 2011‏‎ (1 revisjon)
 18. MØTE xx. APRIL 2019‏‎ (1 revisjon)
 19. Kontaktinformasjon for økonomiseksjonen ved fakultetsadministrasjonen‏‎ (1 revisjon)
 20. Sjekkliste ved søknad om sentre‏‎ (1 revisjon)
 21. Sentre (SFF, SFI, FME, SFU)‏‎ (1 revisjon)
 22. '''Rapportutkast fra alle arbeidsgrupper'''‏‎ (1 revisjon)
 23. Diverse‏‎ (1 revisjon)
 24. MØTEPLAN 2014‏‎ (1 revisjon)
 25. Innpassing‏‎ (1 revisjon)
 26. STUDIESTYRET - MØTEPLAN FOR 2013‏‎ (1 revisjon)
 27. Opptak: master, intern og hospitant‏‎ (1 revisjon)
 28. For norske statsborgere‏‎ (1 revisjon)
 29. Forskerutdanningsutvalget 2015‏‎ (1 revisjon)
 30. Wiki-side med emne- og programbeskrivelser som skal drøftes‏‎ (1 revisjon)
 31. IT/data‏‎ (1 revisjon)
 32. Utdanningsmeldinger‏‎ (1 revisjon)
 33. Utstyr - registrering og kassaksjon‏‎ (2 revisjoner)
 34. Innspill til administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (2 revisjoner)
 35. Rutine for rapportering til prosjektleder‏‎ (2 revisjoner)
 36. Studiehåndbøker‏‎ (2 revisjoner)
 37. MØTE 26. JANUAR 2011‏‎ (2 revisjoner)
 38. MØTE 29. MARS 2017‏‎ (2 revisjoner)
 39. Organisasjonene at mnfa.uib.no‏‎ (2 revisjoner)
 40. Rutine for oppstartsmøter for BOA-prosjekter‏‎ (2 revisjoner)
 41. Nestledere@mnfa.uib.no‏‎ (2 revisjoner)
 42. Lærerutdanning ved MN‏‎ (2 revisjoner)
 43. Analyser og evaluering‏‎ (2 revisjoner)
 44. Utdanningsstrategi og utdanningsmeldinger‏‎ (2 revisjoner)
 45. Tilrettelegging‏‎ (2 revisjoner)
 46. ...mer‏‎ (2 revisjoner)
 47. Test ephorterutiner‏‎ (2 revisjoner)
 48. Frafall og gjennomføring‏‎ (2 revisjoner)
 49. Forside‏‎ (2 revisjoner - omdirigeringsside)
 50. Diverse rutinebeskrivelser og sjekklister‏‎ (2 revisjoner)
 51. For utenlandske statsborgere‏‎ (2 revisjoner)
 52. Doktorgrad‏‎ (2 revisjoner)
 53. MØTE 30. MAI 2013‏‎ (3 revisjoner)
 54. MØTE 15. JUNI 2012‏‎ (3 revisjoner)
 55. Forklarende avsnitt fra Økonomiseksjonen‏‎ (3 revisjoner)
 56. Fakultetsstyret@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 57. Postkasser@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 58. Veiledning‏‎ (3 revisjoner)
 59. Utdanningsmelding‏‎ (3 revisjoner)
 60. Studieinformasjon, nettsider‏‎ (3 revisjoner)
 61. Fakultetsstyret vara@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 62. Okonomikonsulenter@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 63. Karakterutskrift‏‎ (4 revisjoner)
 64. Sekretariatet@mnfa.uib.no‏‎ (4 revisjoner)
 65. Beredskap for sentre‏‎ (4 revisjoner)
 66. Utviklingsarbeidet‏‎ (4 revisjoner)
 67. Reiser og lønn - norske statsborgere‏‎ (4 revisjoner)
 68. Rutine for avslutningsmøter for BOA-prosjekter‏‎ (4 revisjoner)
 69. MØTE xx. DESEMBER 2018‏‎ (4 revisjoner)
 70. Studiestyre 2017‏‎ (5 revisjoner)
 71. Idu@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 72. Instituttledere@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 73. Postkasser at mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 74. Studiestyre 2015‏‎ (5 revisjoner)
 75. Administrasjonssjefer@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 76. Avslutningsfasen‏‎ (5 revisjoner)
 77. Forskerutdanningsutvalget 2013‏‎ (5 revisjoner)
 78. Oppretting/endring av analysenumre‏‎ (5 revisjoner)
 79. Opplæring‏‎ (5 revisjoner)
 80. Reiser og reiseregninger‏‎ (6 revisjoner)
 81. SIRKULASJONSSAK 8. OKTOBER 2012‏‎ (6 revisjoner)
 82. Styresaksliste@mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 83. Orienteringssak 28. NOVEMBER 2019‏‎ (6 revisjoner)
 84. Oppstartsfasen‏‎ (6 revisjoner)
 85. Innspill til Administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (6 revisjoner)
 86. SIRKULASJONSSAK 18. DESEMBER 2012‏‎ (6 revisjoner)
 87. Gjennomføringsfasen‏‎ (6 revisjoner)
 88. Personalstab at mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 89. Forskerutdanningsutvalget 2012‏‎ (6 revisjoner)
 90. Inngående faktura‏‎ (6 revisjoner)
 91. MØTE 16. MARS 2016‏‎ (6 revisjoner)
 92. Maler for regnskapsrapportering‏‎ (6 revisjoner)
 93. MØTE 1. DESEMBER 2014 - Sirkulasjon‏‎ (6 revisjoner)
 94. MØTE 4. DESEMBER 2013 - SIRKULASJON‏‎ (6 revisjoner)
 95. Okonomi at mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 96. Utdanningsplaner‏‎ (6 revisjoner)
 97. Studiehåndbøker - aktuelle‏‎ (7 revisjoner)
 98. Samelside studieadministrasjon‏‎ (7 revisjoner)
 99. Fakultetets regnskapsrapporter‏‎ (7 revisjoner)
 100. Studenttall, søkertall, Samordna Opptak‏‎ (7 revisjoner)
 101. Disputas at mnfa.uib.no‏‎ (7 revisjoner)
 102. Forskningsadministrativt nettverk‏‎ (7 revisjoner)
 103. Koordinerende arbeidsutvalg‏‎ (7 revisjoner)
 104. Praksisemne‏‎ (7 revisjoner)
 105. Studenttall, Samordna Opptak‏‎ (7 revisjoner)
 106. Test‏‎ (7 revisjoner)
 107. Arbeidsgruppe - Energiomstilling‏‎ (7 revisjoner)
 108. MØTE xx. MARS 2016‏‎ (7 revisjoner)
 109. Studiestyre 2014‏‎ (8 revisjoner)
 110. MØTE 31. OKTOBER 2013‏‎ (8 revisjoner)
 111. Forskningstermin‏‎ (8 revisjoner)
 112. English matters‏‎ (8 revisjoner)
 113. MØTE 10. JUNI 2014‏‎ (8 revisjoner)
 114. Administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (8 revisjoner)
 115. Kvalitetssikring‏‎ (8 revisjoner)
 116. Studiestyre 2019‏‎ (8 revisjoner)
 117. Læringsdag for teknisk personale‏‎ (8 revisjoner)
 118. Etablering av ETP‏‎ (8 revisjoner)
 119. Innovasjonsemne‏‎ (9 revisjoner)
 120. Studiestyre 2012‏‎ (9 revisjoner)
 121. Nyttige lenker‏‎ (9 revisjoner)
 122. Forskerutdanningsutvalget‏‎ (9 revisjoner)
 123. Studiestyret at mnfa.uib.no‏‎ (9 revisjoner)
 124. Studiestyre 2016‏‎ (9 revisjoner)
 125. Forskerutdanningsutvalget 2019‏‎ (9 revisjoner)
 126. Programmeringsemne‏‎ (10 revisjoner)
 127. MØTE 25. OKTOBER 2012‏‎ (10 revisjoner)
 128. MØTE xx FEBRUAR 2018‏‎ (10 revisjoner)
 129. Studiestyre 2018‏‎ (10 revisjoner)
 130. Rapportutkast fra alle arbeidsgrupper‏‎ (10 revisjoner)
 131. Rutine for deling av administrativ prosjektinformasjon‏‎ (10 revisjoner)
 132. SIRKULAJONSSAKER VÅREN 2019‏‎ (10 revisjoner)
 133. Institutt for geovitenskap‏‎ (10 revisjoner)
 134. Utgående faktura / Fakturering‏‎ (10 revisjoner)
 135. Presentasjoner‏‎ (10 revisjoner)
 136. Økonomiforum‏‎ (11 revisjoner)
 137. Forms regarding remuneration and reimbursement of travel expenses‏‎ (11 revisjoner)
 138. Styresaksliste at mnfa.uib.no‏‎ (11 revisjoner)
 139. Innkjøp‏‎ (11 revisjoner)
 140. "Kick off" seminar for new PhD candidates DES 2011‏‎ (11 revisjoner)
 141. Personalforum at mnfa.uib.no‏‎ (11 revisjoner)
 142. Ved nyansettelse‏‎ (11 revisjoner)
 143. Optikk‏‎ (12 revisjoner)
 144. Generiske ferdigheter og programdesign‏‎ (12 revisjoner)
 145. MØTE 24. MAI 2012‏‎ (12 revisjoner)
 146. Utveksling‏‎ (12 revisjoner)
 147. Søknads- og kontraktsfasen‏‎ (12 revisjoner)
 148. Ordliste‏‎ (13 revisjoner)
 149. Institutt for biologi‏‎ (13 revisjoner)
 150. Opponenter‏‎ (14 revisjoner)
 151. Skjema for studenter ved mat.nat.‏‎ (14 revisjoner)
 152. Tall, statistikk og rapporter‏‎ (14 revisjoner)
 153. Programsensorordning‏‎ (14 revisjoner)
 154. Forskerutdanningsutvalget 2018‏‎ (15 revisjoner)
 155. Masterseremoni‏‎ (15 revisjoner)
 156. Arbeidsgruppe: Masterseremoni - maler og arbeidsdokumenter‏‎ (15 revisjoner)
 157. Skjema - personal‏‎ (16 revisjoner)
 158. Rapporteringstall‏‎ (16 revisjoner)
 159. Utveksling, UNIS og gjester‏‎ (16 revisjoner)
 160. MØTE 28. MAI 2015‏‎ (16 revisjoner)
 161. Grunnundervisning i matematikk og statistikk‏‎ (17 revisjoner)
 162. Studiestyre 2013‏‎ (17 revisjoner)
 163. MØTE 21. FEBRUAR 2013‏‎ (17 revisjoner)
 164. Studentdata - presentasjoner‏‎ (17 revisjoner)
 165. Justeringssamtale‏‎ (17 revisjoner)
 166. MØTE 5. NOVEMBER 2014‏‎ (17 revisjoner)
 167. 1. utkast av program- og emnebeskrivelser‏‎ (17 revisjoner)
 168. Ex.phil‏‎ (17 revisjoner)
 169. Økonomiansatte ved fakultetet‏‎ (18 revisjoner)
 170. MØTE 8. MAI 2013‏‎ (18 revisjoner)
 171. Fakultetsstyret vara at mnfa.uib.no‏‎ (18 revisjoner)
 172. Møtereferater‏‎ (18 revisjoner)
 173. Forskerutdanningsutvalget 2017‏‎ (18 revisjoner)
 174. Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN‏‎ (18 revisjoner)
 175. Budsjett‏‎ (19 revisjoner)
 176. Variabel lønn‏‎ (20 revisjoner)
 177. Undervisnings- og enkeltemneopptak‏‎ (20 revisjoner)
 178. Vitnemål og karakterutskrift‏‎ (20 revisjoner)
 179. Økonomisystem ved UiB‏‎ (20 revisjoner)
 180. Nestledere at mnfa.uib.no‏‎ (21 revisjoner)
 181. Rutiner og maler‏‎ (21 revisjoner)
 182. MØTE 8. NOVEMBER 2019‏‎ (21 revisjoner)
 183. MØTE 11. APRIL 2013‏‎ (21 revisjoner)
 184. MØTE 31. OKTOBER 2012‏‎ (21 revisjoner)
 185. Arbeidsgruppe - Medisinsk teknologi‏‎ (21 revisjoner)
 186. MØTE 18. SEPTEMBER 2013‏‎ (23 revisjoner)
 187. Informasjonssenteret‏‎ (23 revisjoner)
 188. MØTE 13. APRIL 2012‏‎ (23 revisjoner)
 189. Molekylærbiologisk institutt‏‎ (23 revisjoner)
 190. Skjema og lenker - personal‏‎ (23 revisjoner)
 191. Implementering av generiske ferdigheter‏‎ (24 revisjoner)
 192. Instituttledere at mnfa.uib.no‏‎ (24 revisjoner)
 193. Kjemisk institutt‏‎ (24 revisjoner)
 194. MØTE 29. NOVEMBER 2011‏‎ (24 revisjoner)
 195. Variabel lønn og reiser‏‎ (25 revisjoner)
 196. MØTE 5. APRIL 2017‏‎ (25 revisjoner)
 197. Reiser og lønn - utenlandske statsborgere‏‎ (25 revisjoner)
 198. Idu at mnfa.uib.no‏‎ (25 revisjoner)
 199. Administrasjonssjefer at mnfa.uib.no‏‎ (26 revisjoner)
 200. Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning‏‎ (26 revisjoner)
 201. MØTE 20. FEBRUAR 2013‏‎ (26 revisjoner)
 202. MØTE 8. FEBRUAR 2012‏‎ (26 revisjoner)
 203. MØTE 22. FEBRUAR 2017‏‎ (28 revisjoner)
 204. Studiehåndbøker - arkiv‏‎ (28 revisjoner)
 205. Utdanningsmeldinger og utdanningsstrategi‏‎ (28 revisjoner)
 206. Arbeidsgruppe - Undervannsteknologi‏‎ (28 revisjoner)
 207. MØTE 17. SEPTEMBER 2014‏‎ (29 revisjoner)
 208. MØTE 2. APRIL 2014‏‎ (29 revisjoner)
 209. MØTE 10. APRIL 2013‏‎ (29 revisjoner)
 210. Emne- og programbeskrivelser som skal drøftes‏‎ (29 revisjoner)
 211. MØTE 30. MAI 2012‏‎ (29 revisjoner)
 212. MØTE 5. MARS 2014‏‎ (30 revisjoner)
 213. Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner‏‎ (30 revisjoner)
 214. MØTE 14 FEBRUAR 2018‏‎ (31 revisjoner)
 215. Ompostering‏‎ (31 revisjoner)
 216. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)‏‎ (32 revisjoner)
 217. Lærerutdanning og PPU‏‎ (32 revisjoner)
 218. MØTE 28. MAI 2014‏‎ (32 revisjoner)
 219. Arbeidsgruppe studietilbudet i energi‏‎ (32 revisjoner)
 220. Masteropptak, masterstudier‏‎ (32 revisjoner)
 221. Geofysisk institutt‏‎ (32 revisjoner)
 222. Timeplansystem TP - rom og andre forhold‏‎ (33 revisjoner)
 223. MØTE 26. SEPTEMBER 2012‏‎ (33 revisjoner)
 224. Felles e-postadresser‏‎ (33 revisjoner)
 225. MØTE 4. APRIL 2018‏‎ (33 revisjoner)
 226. MØTE 14. SEPTEMBER 2011‏‎ (33 revisjoner)
 227. MØTE 5. DESEMBER 2012‏‎ (35 revisjoner)
 228. Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering‏‎ (35 revisjoner)
 229. Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP‏‎ (35 revisjoner)
 230. MØTE 29. OKTOBER 2018‏‎ (35 revisjoner)
 231. MØTE 6. APRIL 2016‏‎ (35 revisjoner)
 232. MØTE 26. OKTOBER 2011‏‎ (36 revisjoner)
 233. Reiseregninger‏‎ (37 revisjoner)
 234. Sekretariatet at mnfa.uib.no‏‎ (37 revisjoner)
 235. MØTE 6. JUNI 2018‏‎ (38 revisjoner)
 236. MØTE 19. SEPTEMBER 2018‏‎ (38 revisjoner)
 237. Regnskapsrapportering‏‎ (39 revisjoner)
 238. MØTE 30. OKTOBER 2013‏‎ (39 revisjoner)
 239. For nyansatte‏‎ (39 revisjoner)
 240. MØTE 1. NOVEMBER 2017‏‎ (39 revisjoner)
 241. MØTE 10. APRIL 2012‏‎ (39 revisjoner)
 242. Timeplanlegging‏‎ (39 revisjoner)
 243. Læringsdag‏‎ (40 revisjoner)
 244. Okonomikonsulenter at mnfa.uib.no‏‎ (40 revisjoner)
 245. MØTE 23. november 2011‏‎ (40 revisjoner)
 246. Fakultetsstyret at mnfa.uib.no‏‎ (40 revisjoner)
 247. Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011‏‎ (41 revisjoner)
 248. MØTE 17. MARS 2016‏‎ (41 revisjoner)
 249. Sluttrapporter fra alle arbeidsgrupper‏‎ (42 revisjoner)
 250. Institutt for informatikk‏‎ (42 revisjoner)

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)