Artikler med færrest revisjoner

Hopp til: navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 289 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 289.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. For norske statsborgere‏‎ (1 revisjon)
 2. Undervisning og emner‏‎ (1 revisjon - omdirigeringsside)
 3. Arkiv for studiehåndbøker‏‎ (1 revisjon)
 4. Forskerutdanningsutvalget 2014‏‎ (1 revisjon)
 5. Analyse og evaluering‏‎ (1 revisjon)
 6. STUDIESTYRET - MØTEPLAN FOR 2013‏‎ (1 revisjon)
 7. Post at mnfa.uib.no‏‎ (1 revisjon)
 8. '''Rapportutkast fra alle arbeidsgrupper'''‏‎ (1 revisjon)
 9. Utveksling og UNIS‏‎ (1 revisjon - omdirigeringsside)
 10. Kontaktinformasjon for økonomiseksjonen ved fakultetsadministrasjonen‏‎ (1 revisjon)
 11. Sjekkliste ved søknad om sentre‏‎ (1 revisjon)
 12. Forskerutdanningsutvalget 2015‏‎ (1 revisjon)
 13. Wiki-side med emne- og programbeskrivelser som skal drøftes‏‎ (1 revisjon)
 14. MØTE xx. APRIL 2019‏‎ (1 revisjon)
 15. Sentre (SFF, SFI, FME, SFU)‏‎ (1 revisjon)
 16. Opptak: master, intern og hospitant‏‎ (1 revisjon)
 17. MØTE 14. FEBRUAR 2018‏‎ (1 revisjon)
 18. Ordliste forskning‏‎ (1 revisjon)
 19. MØTEPLAN 2013‏‎ (1 revisjon)
 20. IT/data‏‎ (1 revisjon)
 21. MØTE 13. SEPTEMBER 2011‏‎ (1 revisjon)
 22. Utdanningsmeldinger‏‎ (1 revisjon)
 23. Innpassing‏‎ (1 revisjon)
 24. Viktige skjema for studenter ved mat.nat.‏‎ (1 revisjon)
 25. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)‏‎ (1 revisjon)
 26. Omstillingsarbeidet 2005‏‎ (1 revisjon)
 27. MØTEPLAN 2014‏‎ (1 revisjon)
 28. For nytilsatte‏‎ (1 revisjon)
 29. MØTE 27. APRIL 2011‏‎ (1 revisjon)
 30. MØTE xx. FEBRUAR 2019‏‎ (1 revisjon)
 31. '''Forms regarding remuneration and reimbursement of travel expenses '''‏‎ (1 revisjon)
 32. Diverse‏‎ (1 revisjon)
 33. Orienteringssaker 13. DESEMBER 2019‏‎ (1 revisjon)
 34. Organisasjonene at mnfa.uib.no‏‎ (2 revisjoner)
 35. Diverse rutinebeskrivelser og sjekklister‏‎ (2 revisjoner)
 36. ...mer‏‎ (2 revisjoner)
 37. Doktorgrad‏‎ (2 revisjoner)
 38. Frafall og gjennomføring‏‎ (2 revisjoner)
 39. Innspill til administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (2 revisjoner)
 40. MØTE 29. MARS 2017‏‎ (2 revisjoner)
 41. Rutine for rapportering til prosjektleder‏‎ (2 revisjoner)
 42. Studiehåndbøker‏‎ (2 revisjoner)
 43. For utenlandske statsborgere‏‎ (2 revisjoner)
 44. Analyser og evaluering‏‎ (2 revisjoner)
 45. Forside‏‎ (2 revisjoner - omdirigeringsside)
 46. Nestledere@mnfa.uib.no‏‎ (2 revisjoner)
 47. Lærerutdanning ved MN‏‎ (2 revisjoner)
 48. Tilrettelegging‏‎ (2 revisjoner)
 49. Utdanningsstrategi og utdanningsmeldinger‏‎ (2 revisjoner)
 50. Test ephorterutiner‏‎ (2 revisjoner)
 51. Rutine for oppstartsmøter for BOA-prosjekter‏‎ (2 revisjoner)
 52. Utstyr - registrering og kassaksjon‏‎ (2 revisjoner)
 53. MØTE 26. JANUAR 2011‏‎ (2 revisjoner)
 54. Fakultetsstyret@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 55. Fakultetsstyret vara@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 56. Utdanningsmelding‏‎ (3 revisjoner)
 57. Okonomikonsulenter@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 58. Veiledning‏‎ (3 revisjoner)
 59. Postkasser@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 60. MØTE 30. MAI 2013‏‎ (3 revisjoner)
 61. MØTE 15. JUNI 2012‏‎ (3 revisjoner)
 62. Studieinformasjon, nettsider‏‎ (3 revisjoner)
 63. Forklarende avsnitt fra Økonomiseksjonen‏‎ (3 revisjoner)
 64. MØTE xx. DESEMBER 2018‏‎ (4 revisjoner)
 65. Utviklingsarbeidet‏‎ (4 revisjoner)
 66. Reiser og lønn - norske statsborgere‏‎ (4 revisjoner)
 67. Rutine for avslutningsmøter for BOA-prosjekter‏‎ (4 revisjoner)
 68. Karakterutskrift‏‎ (4 revisjoner)
 69. Beredskap for sentre‏‎ (4 revisjoner)
 70. Sekretariatet@mnfa.uib.no‏‎ (4 revisjoner)
 71. Studiestyre 2017‏‎ (5 revisjoner)
 72. Opplæring‏‎ (5 revisjoner)
 73. Idu@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 74. Studiestyre 2015‏‎ (5 revisjoner)
 75. Instituttledere@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 76. Avslutningsfasen‏‎ (5 revisjoner)
 77. Oppretting/endring av analysenumre‏‎ (5 revisjoner)
 78. Forskerutdanningsutvalget 2013‏‎ (5 revisjoner)
 79. Administrasjonssjefer@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 80. Postkasser at mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 81. Gjennomføringsfasen‏‎ (6 revisjoner)
 82. Personalstab at mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 83. Inngående faktura‏‎ (6 revisjoner)
 84. SIRKULASJONSSAK 8. OKTOBER 2012‏‎ (6 revisjoner)
 85. Innspill til Administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (6 revisjoner)
 86. MØTE 4. DESEMBER 2013 - SIRKULASJON‏‎ (6 revisjoner)
 87. SIRKULASJONSSAK 18. DESEMBER 2012‏‎ (6 revisjoner)
 88. Reiser og reiseregninger‏‎ (6 revisjoner)
 89. MØTE 1. DESEMBER 2014 - Sirkulasjon‏‎ (6 revisjoner)
 90. MØTE 16. MARS 2016‏‎ (6 revisjoner)
 91. Oppstartsfasen‏‎ (6 revisjoner)
 92. Utdanningsplaner‏‎ (6 revisjoner)
 93. Forskerutdanningsutvalget 2012‏‎ (6 revisjoner)
 94. Okonomi at mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 95. Styresaksliste@mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 96. Maler for regnskapsrapportering‏‎ (6 revisjoner)
 97. Praksisemne‏‎ (7 revisjoner)
 98. MØTE xx. MARS 2016‏‎ (7 revisjoner)
 99. Koordinerende arbeidsutvalg‏‎ (7 revisjoner)
 100. Studenttall, søkertall, Samordna Opptak‏‎ (7 revisjoner)
 101. Samelside studieadministrasjon‏‎ (7 revisjoner)
 102. Fakultetets regnskapsrapporter‏‎ (7 revisjoner)
 103. Disputas at mnfa.uib.no‏‎ (7 revisjoner)
 104. Forskningsadministrativt nettverk‏‎ (7 revisjoner)
 105. Arbeidsgruppe - Energiomstilling‏‎ (7 revisjoner)
 106. Studenttall, Samordna Opptak‏‎ (7 revisjoner)
 107. Test‏‎ (7 revisjoner)
 108. Studiehåndbøker - aktuelle‏‎ (7 revisjoner)
 109. MØTE 10. JUNI 2014‏‎ (8 revisjoner)
 110. Administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (8 revisjoner)
 111. Kvalitetssikring‏‎ (8 revisjoner)
 112. Forskningstermin‏‎ (8 revisjoner)
 113. Etablering av ETP‏‎ (8 revisjoner)
 114. Læringsdag for teknisk personale‏‎ (8 revisjoner)
 115. Studiestyre 2014‏‎ (8 revisjoner)
 116. MØTE 31. OKTOBER 2013‏‎ (8 revisjoner)
 117. English matters‏‎ (8 revisjoner)
 118. Nyttige lenker‏‎ (9 revisjoner)
 119. Studiestyret at mnfa.uib.no‏‎ (9 revisjoner)
 120. Studiestyre 2016‏‎ (9 revisjoner)
 121. Studiestyre 2012‏‎ (9 revisjoner)
 122. Forskerutdanningsutvalget 2019‏‎ (9 revisjoner)
 123. Innovasjonsemne‏‎ (9 revisjoner)
 124. Forskerutdanningsutvalget‏‎ (9 revisjoner)
 125. Institutt for geovitenskap‏‎ (10 revisjoner)
 126. MØTE xx FEBRUAR 2018‏‎ (10 revisjoner)
 127. Rapportutkast fra alle arbeidsgrupper‏‎ (10 revisjoner)
 128. Rutine for deling av administrativ prosjektinformasjon‏‎ (10 revisjoner)
 129. Presentasjoner‏‎ (10 revisjoner)
 130. Studiestyre 2019‏‎ (10 revisjoner)
 131. SIRKULAJONSSAKER VÅREN 2019‏‎ (10 revisjoner)
 132. Studiestyre 2018‏‎ (10 revisjoner)
 133. MØTE 25. OKTOBER 2012‏‎ (10 revisjoner)
 134. Programmeringsemne‏‎ (10 revisjoner)
 135. Utgående faktura / Fakturering‏‎ (10 revisjoner)
 136. Styresaksliste at mnfa.uib.no‏‎ (11 revisjoner)
 137. Personalforum at mnfa.uib.no‏‎ (11 revisjoner)
 138. Forms regarding remuneration and reimbursement of travel expenses‏‎ (11 revisjoner)
 139. Innkjøp‏‎ (11 revisjoner)
 140. "Kick off" seminar for new PhD candidates DES 2011‏‎ (11 revisjoner)
 141. Økonomiforum‏‎ (11 revisjoner)
 142. Ved nyansettelse‏‎ (11 revisjoner)
 143. Utveksling‏‎ (12 revisjoner)
 144. Søknads- og kontraktsfasen‏‎ (12 revisjoner)
 145. Optikk‏‎ (12 revisjoner)
 146. Generiske ferdigheter og programdesign‏‎ (12 revisjoner)
 147. MØTE 24. MAI 2012‏‎ (12 revisjoner)
 148. Institutt for biologi‏‎ (13 revisjoner)
 149. Ordliste‏‎ (13 revisjoner)
 150. Opponenter‏‎ (14 revisjoner)
 151. Skjema for studenter ved mat.nat.‏‎ (14 revisjoner)
 152. Tall, statistikk og rapporter‏‎ (14 revisjoner)
 153. Programsensorordning‏‎ (14 revisjoner)
 154. Forskerutdanningsutvalget 2018‏‎ (15 revisjoner)
 155. Arbeidsgruppe: Masterseremoni - maler og arbeidsdokumenter‏‎ (15 revisjoner)
 156. Masterseremoni‏‎ (15 revisjoner)
 157. Orienteringssak 28. NOVEMBER 2019‏‎ (16 revisjoner)
 158. MØTE 28. MAI 2015‏‎ (16 revisjoner)
 159. Skjema - personal‏‎ (16 revisjoner)
 160. Utveksling, UNIS og gjester‏‎ (16 revisjoner)
 161. Rapporteringstall‏‎ (16 revisjoner)
 162. Ex.phil‏‎ (17 revisjoner)
 163. MØTE 5. NOVEMBER 2014‏‎ (17 revisjoner)
 164. Studiestyre 2013‏‎ (17 revisjoner)
 165. MØTE 21. FEBRUAR 2013‏‎ (17 revisjoner)
 166. Studentdata - presentasjoner‏‎ (17 revisjoner)
 167. Grunnundervisning i matematikk og statistikk‏‎ (17 revisjoner)
 168. 1. utkast av program- og emnebeskrivelser‏‎ (17 revisjoner)
 169. Justeringssamtale‏‎ (17 revisjoner)
 170. Forskerutdanningsutvalget 2017‏‎ (18 revisjoner)
 171. MØTE 8. MAI 2013‏‎ (18 revisjoner)
 172. Møtereferater‏‎ (18 revisjoner)
 173. Fakultetsstyret vara at mnfa.uib.no‏‎ (18 revisjoner)
 174. Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN‏‎ (18 revisjoner)
 175. Økonomiansatte ved fakultetet‏‎ (18 revisjoner)
 176. Budsjett‏‎ (19 revisjoner)
 177. Vitnemål og karakterutskrift‏‎ (20 revisjoner)
 178. Variabel lønn‏‎ (20 revisjoner)
 179. Økonomisystem ved UiB‏‎ (20 revisjoner)
 180. Undervisnings- og enkeltemneopptak‏‎ (20 revisjoner)
 181. Rutiner og maler‏‎ (21 revisjoner)
 182. MØTE 8. NOVEMBER 2019‏‎ (21 revisjoner)
 183. MØTE 31. OKTOBER 2012‏‎ (21 revisjoner)
 184. Arbeidsgruppe - Medisinsk teknologi‏‎ (21 revisjoner)
 185. MØTE 11. APRIL 2013‏‎ (21 revisjoner)
 186. Nestledere at mnfa.uib.no‏‎ (21 revisjoner)
 187. MØTE 13. APRIL 2012‏‎ (23 revisjoner)
 188. MØTE 18. SEPTEMBER 2013‏‎ (23 revisjoner)
 189. Skjema og lenker - personal‏‎ (23 revisjoner)
 190. Informasjonssenteret‏‎ (23 revisjoner)
 191. Molekylærbiologisk institutt‏‎ (23 revisjoner)
 192. Instituttledere at mnfa.uib.no‏‎ (24 revisjoner)
 193. Kjemisk institutt‏‎ (24 revisjoner)
 194. Implementering av generiske ferdigheter‏‎ (24 revisjoner)
 195. MØTE 29. NOVEMBER 2011‏‎ (24 revisjoner)
 196. Reiser og lønn - utenlandske statsborgere‏‎ (25 revisjoner)
 197. Variabel lønn og reiser‏‎ (25 revisjoner)
 198. MØTE 5. APRIL 2017‏‎ (25 revisjoner)
 199. Idu at mnfa.uib.no‏‎ (25 revisjoner)
 200. MØTE 20. FEBRUAR 2013‏‎ (26 revisjoner)
 201. MØTE 8. FEBRUAR 2012‏‎ (26 revisjoner)
 202. Administrasjonssjefer at mnfa.uib.no‏‎ (26 revisjoner)
 203. Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning‏‎ (26 revisjoner)
 204. MØTE 22. FEBRUAR 2017‏‎ (28 revisjoner)
 205. Utdanningsmeldinger og utdanningsstrategi‏‎ (28 revisjoner)
 206. Studiehåndbøker - arkiv‏‎ (28 revisjoner)
 207. Arbeidsgruppe - Undervannsteknologi‏‎ (28 revisjoner)
 208. Emne- og programbeskrivelser som skal drøftes‏‎ (29 revisjoner)
 209. MØTE 17. SEPTEMBER 2014‏‎ (29 revisjoner)
 210. MØTE 30. MAI 2012‏‎ (29 revisjoner)
 211. MØTE 10. APRIL 2013‏‎ (29 revisjoner)
 212. MØTE 2. APRIL 2014‏‎ (29 revisjoner)
 213. Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner‏‎ (30 revisjoner)
 214. MØTE 5. MARS 2014‏‎ (30 revisjoner)
 215. MØTE 14 FEBRUAR 2018‏‎ (31 revisjoner)
 216. Ompostering‏‎ (31 revisjoner)
 217. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)‏‎ (32 revisjoner)
 218. Arbeidsgruppe studietilbudet i energi‏‎ (32 revisjoner)
 219. Geofysisk institutt‏‎ (32 revisjoner)
 220. MØTE 28. MAI 2014‏‎ (32 revisjoner)
 221. Lærerutdanning og PPU‏‎ (32 revisjoner)
 222. Masteropptak, masterstudier‏‎ (32 revisjoner)
 223. Felles e-postadresser‏‎ (33 revisjoner)
 224. MØTE 4. APRIL 2018‏‎ (33 revisjoner)
 225. Timeplansystem TP - rom og andre forhold‏‎ (33 revisjoner)
 226. MØTE 26. SEPTEMBER 2012‏‎ (33 revisjoner)
 227. MØTE 14. SEPTEMBER 2011‏‎ (33 revisjoner)
 228. Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP‏‎ (35 revisjoner)
 229. MØTE 5. DESEMBER 2012‏‎ (35 revisjoner)
 230. MØTE 29. OKTOBER 2018‏‎ (35 revisjoner)
 231. MØTE 6. APRIL 2016‏‎ (35 revisjoner)
 232. Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering‏‎ (35 revisjoner)
 233. MØTE 26. OKTOBER 2011‏‎ (36 revisjoner)
 234. Reiseregninger‏‎ (37 revisjoner)
 235. Sekretariatet at mnfa.uib.no‏‎ (37 revisjoner)
 236. MØTE 19. SEPTEMBER 2018‏‎ (38 revisjoner)
 237. MØTE 6. JUNI 2018‏‎ (38 revisjoner)
 238. MØTE 30. OKTOBER 2013‏‎ (39 revisjoner)
 239. Regnskapsrapportering‏‎ (39 revisjoner)
 240. Timeplanlegging‏‎ (39 revisjoner)
 241. MØTE 10. APRIL 2012‏‎ (39 revisjoner)
 242. For nyansatte‏‎ (39 revisjoner)
 243. MØTE 1. NOVEMBER 2017‏‎ (39 revisjoner)
 244. MØTE 23. november 2011‏‎ (40 revisjoner)
 245. Læringsdag‏‎ (40 revisjoner)
 246. Fakultetsstyret at mnfa.uib.no‏‎ (40 revisjoner)
 247. Okonomikonsulenter at mnfa.uib.no‏‎ (40 revisjoner)
 248. MØTE 17. MARS 2016‏‎ (41 revisjoner)
 249. Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011‏‎ (41 revisjoner)
 250. Institutt for informatikk‏‎ (42 revisjoner)
 251. Sluttrapporter fra alle arbeidsgrupper‏‎ (42 revisjoner)
 252. MØTE 20. MARS 2015‏‎ (43 revisjoner)
 253. Matematisk institutt‏‎ (44 revisjoner)
 254. Læringsdag for administrativt ansatte januar 2019‏‎ (47 revisjoner)
 255. MØTE 8. JUNI 2016‏‎ (48 revisjoner)
 256. Reglement og retningslinjer‏‎ (52 revisjoner)
 257. MØTE 28. OKTOBER 2015‏‎ (52 revisjoner)
 258. MØTE 8. mars 2012‏‎ (54 revisjoner)
 259. MØTE 7. DESEMBER 2016‏‎ (55 revisjoner)
 260. Time- og eksamensplanlegging‏‎ (56 revisjoner)
 261. Kvalitetssikring av studier‏‎ (58 revisjoner)
 262. Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen‏‎ (59 revisjoner)
 263. MØTE 3. APRIL 2019‏‎ (59 revisjoner)
 264. MØTE 18. OKTOBER 2019‏‎ (62 revisjoner)
 265. MØTE 29. OKTOBER 2014‏‎ (62 revisjoner)
 266. Samleside studieadministrasjon‏‎ (64 revisjoner)
 267. Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål‏‎ (64 revisjoner)
 268. MØTE 31. OKTOBER 2016‏‎ (66 revisjoner)
 269. Institutt for fysikk og teknologi‏‎ (73 revisjoner)
 270. Forskerutdanningsutvalget 2011‏‎ (78 revisjoner)
 271. MØTE 27. MAI 2015‏‎ (78 revisjoner)
 272. Studiestyre 2011‏‎ (79 revisjoner)
 273. Arbeidsforhold‏‎ (80 revisjoner)
 274. Masteruke‏‎ (81 revisjoner)
 275. Arbeidsgruppe læringsutbytte‏‎ (89 revisjoner)
 276. Sivilingeniør - Utredning av mulige nye studieløp‏‎ (92 revisjoner)
 277. Læringsutbytte‏‎ (92 revisjoner)
 278. PhD‏‎ (95 revisjoner)
 279. Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017‏‎ (99 revisjoner)
 280. Studiestyre‏‎ (104 revisjoner)
 281. Personal‏‎ (110 revisjoner)
 282. Innpassing og godkjenning‏‎ (117 revisjoner)
 283. Main Page‏‎ (118 revisjoner)
 284. Eksamen‏‎ (119 revisjoner)
 285. Masterstudium‏‎ (154 revisjoner)
 286. Årskalendere‏‎ (154 revisjoner)
 287. Undervisning og studieplaner‏‎ (193 revisjoner)
 288. Masteropptak‏‎ (226 revisjoner)
 289. Tilsetting‏‎ (381 revisjoner)

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)