Artikler med færrest revisjoner

Nedenfor vises opptil 294 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 294.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Innpassing‏‎ (1 revisjon)
 2. '''Forms regarding remuneration and reimbursement of travel expenses '''‏‎ (1 revisjon)
 3. Post at mnfa.uib.no‏‎ (1 revisjon)
 4. Sentre (SFF, SFI, FME, SFU)‏‎ (1 revisjon)
 5. MØTE 14. FEBRUAR 2018‏‎ (1 revisjon)
 6. Ordliste forskning‏‎ (1 revisjon)
 7. MØTE xx. APRIL 2019‏‎ (1 revisjon)
 8. MØTE xx. FEBRUAR 2019‏‎ (1 revisjon)
 9. MØTEPLAN 2013‏‎ (1 revisjon)
 10. STUDIESTYRET - MØTEPLAN FOR 2013‏‎ (1 revisjon)
 11. Omstillingsarbeidet 2005‏‎ (1 revisjon)
 12. Orienteringssaker 13. DESEMBER 2019‏‎ (1 revisjon)
 13. Forskerutdanningsutvalget 2014‏‎ (1 revisjon)
 14. '''Rapportutkast fra alle arbeidsgrupper'''‏‎ (1 revisjon)
 15. Utveksling og UNIS‏‎ (1 revisjon - omdirigeringsside)
 16. Analyse og evaluering‏‎ (1 revisjon)
 17. Undervisning og emner‏‎ (1 revisjon - omdirigeringsside)
 18. Viktige skjema for studenter ved mat.nat.‏‎ (1 revisjon)
 19. Kontaktinformasjon for økonomiseksjonen ved fakultetsadministrasjonen‏‎ (1 revisjon)
 20. Sjekkliste ved søknad om sentre‏‎ (1 revisjon)
 21. For norske statsborgere‏‎ (1 revisjon)
 22. MØTEPLAN 2014‏‎ (1 revisjon)
 23. MØTE 13. SEPTEMBER 2011‏‎ (1 revisjon)
 24. Utdanningsmeldinger‏‎ (1 revisjon)
 25. IT/data‏‎ (1 revisjon)
 26. MØTE 27. APRIL 2011‏‎ (1 revisjon)
 27. Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)‏‎ (1 revisjon)
 28. Forskerutdanningsutvalget 2015‏‎ (1 revisjon)
 29. For nytilsatte‏‎ (1 revisjon)
 30. Opptak: master, intern og hospitant‏‎ (1 revisjon)
 31. Diverse‏‎ (1 revisjon)
 32. Arkiv for studiehåndbøker‏‎ (1 revisjon)
 33. Wiki-side med emne- og programbeskrivelser som skal drøftes‏‎ (1 revisjon)
 34. ...mer‏‎ (2 revisjoner)
 35. Frafall og gjennomføring‏‎ (2 revisjoner)
 36. MØTE 29. MARS 2017‏‎ (2 revisjoner)
 37. Rutine for rapportering til prosjektleder‏‎ (2 revisjoner)
 38. Organisasjonene at mnfa.uib.no‏‎ (2 revisjoner)
 39. Analyser og evaluering‏‎ (2 revisjoner)
 40. Nestledere@mnfa.uib.no‏‎ (2 revisjoner)
 41. MØTE 26. JANUAR 2011‏‎ (2 revisjoner)
 42. Rutine for oppstartsmøter for BOA-prosjekter‏‎ (2 revisjoner)
 43. Test ephorterutiner‏‎ (2 revisjoner)
 44. Utstyr - registrering og kassaksjon‏‎ (2 revisjoner)
 45. Lærerutdanning ved MN‏‎ (2 revisjoner)
 46. For utenlandske statsborgere‏‎ (2 revisjoner)
 47. Tilrettelegging‏‎ (2 revisjoner)
 48. Innspill til administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (2 revisjoner)
 49. Studiehåndbøker‏‎ (2 revisjoner)
 50. Doktorgrad‏‎ (2 revisjoner)
 51. Utdanningsstrategi og utdanningsmeldinger‏‎ (2 revisjoner)
 52. Diverse rutinebeskrivelser og sjekklister‏‎ (2 revisjoner)
 53. Forside‏‎ (2 revisjoner - omdirigeringsside)
 54. Fakultetsstyret@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 55. Forklarende avsnitt fra Økonomiseksjonen‏‎ (3 revisjoner)
 56. MØTE 15. JUNI 2012‏‎ (3 revisjoner)
 57. Postkasser@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 58. Studieinformasjon, nettsider‏‎ (3 revisjoner)
 59. Utdanningsmelding‏‎ (3 revisjoner)
 60. Veiledning‏‎ (3 revisjoner)
 61. Okonomikonsulenter@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 62. Studiestyre 2020‏‎ (3 revisjoner)
 63. MØTE 30. MAI 2013‏‎ (3 revisjoner)
 64. Fakultetsstyret vara@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 65. Beredskap for sentre‏‎ (4 revisjoner)
 66. Sekretariatet@mnfa.uib.no‏‎ (4 revisjoner)
 67. Utviklingsarbeidet‏‎ (4 revisjoner)
 68. Karakterutskrift‏‎ (4 revisjoner)
 69. Rutine for avslutningsmøter for BOA-prosjekter‏‎ (4 revisjoner)
 70. MØTE xx. DESEMBER 2018‏‎ (4 revisjoner)
 71. Reiser og lønn - norske statsborgere‏‎ (4 revisjoner)
 72. Instituttledere@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 73. Postkasser at mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 74. Avslutningsfasen‏‎ (5 revisjoner)
 75. Studiestyre 2015‏‎ (5 revisjoner)
 76. Opplæring‏‎ (5 revisjoner)
 77. Idu@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 78. Administrasjonssjefer@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 79. Studiestyre 2017‏‎ (5 revisjoner)
 80. Oppretting/endring av analysenumre‏‎ (5 revisjoner)
 81. Forskerutdanningsutvalget 2013‏‎ (5 revisjoner)
 82. SIRKULAJONSSAKER VÅREN 2020‏‎ (5 revisjoner)
 83. SIRKULASJONSSAK 18. DESEMBER 2012‏‎ (6 revisjoner)
 84. Maler for regnskapsrapportering‏‎ (6 revisjoner)
 85. Styresaksliste@mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 86. Forskerutdanningsutvalget 2012‏‎ (6 revisjoner)
 87. Reiser og reiseregninger‏‎ (6 revisjoner)
 88. SIRKULASJONSSAK 8. OKTOBER 2012‏‎ (6 revisjoner)
 89. Personalstab at mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 90. Inngående faktura‏‎ (6 revisjoner)
 91. MØTE 4. DESEMBER 2013 - SIRKULASJON‏‎ (6 revisjoner)
 92. Innspill til Administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (6 revisjoner)
 93. Gjennomføringsfasen‏‎ (6 revisjoner)
 94. Utdanningsplaner‏‎ (6 revisjoner)
 95. MØTE 16. MARS 2016‏‎ (6 revisjoner)
 96. Oppstartsfasen‏‎ (6 revisjoner)
 97. Okonomi at mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 98. MØTE 1. DESEMBER 2014 - Sirkulasjon‏‎ (6 revisjoner)
 99. Fakultetets regnskapsrapporter‏‎ (7 revisjoner)
 100. Forskningsadministrativt nettverk‏‎ (7 revisjoner)
 101. Samelside studieadministrasjon‏‎ (7 revisjoner)
 102. Praksisemne‏‎ (7 revisjoner)
 103. MØTE xx. MARS 2016‏‎ (7 revisjoner)
 104. Studenttall, søkertall, Samordna Opptak‏‎ (7 revisjoner)
 105. Koordinerende arbeidsutvalg‏‎ (7 revisjoner)
 106. Studenttall, Samordna Opptak‏‎ (7 revisjoner)
 107. Test‏‎ (7 revisjoner)
 108. Arbeidsgruppe - Energiomstilling‏‎ (7 revisjoner)
 109. Studiehåndbøker - aktuelle‏‎ (7 revisjoner)
 110. Disputas at mnfa.uib.no‏‎ (7 revisjoner)
 111. Kvalitetssikring‏‎ (8 revisjoner)
 112. English matters‏‎ (8 revisjoner)
 113. Forskningstermin‏‎ (8 revisjoner)
 114. Etablering av ETP‏‎ (8 revisjoner)
 115. Studiestyre 2014‏‎ (8 revisjoner)
 116. Læringsdag for teknisk personale‏‎ (8 revisjoner)
 117. MØTE 31. OKTOBER 2013‏‎ (8 revisjoner)
 118. MØTE 10. JUNI 2014‏‎ (8 revisjoner)
 119. Administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (8 revisjoner)
 120. Studiestyre 2016‏‎ (9 revisjoner)
 121. Nyttige lenker‏‎ (9 revisjoner)
 122. Innovasjonsemne‏‎ (9 revisjoner)
 123. Forskerutdanningsutvalget 2019‏‎ (9 revisjoner)
 124. Studiestyre 2012‏‎ (9 revisjoner)
 125. Studiestyret at mnfa.uib.no‏‎ (9 revisjoner)
 126. MØTE 22. APRIL 2020‏‎ (9 revisjoner)
 127. Forskerutdanningsutvalget‏‎ (9 revisjoner)
 128. Studiestyre 2018‏‎ (10 revisjoner)
 129. Rapportutkast fra alle arbeidsgrupper‏‎ (10 revisjoner)
 130. Presentasjoner‏‎ (10 revisjoner)
 131. Institutt for geovitenskap‏‎ (10 revisjoner)
 132. MØTE xx FEBRUAR 2018‏‎ (10 revisjoner)
 133. SIRKULAJONSSAKER VÅREN 2019‏‎ (10 revisjoner)
 134. MØTE 25. OKTOBER 2012‏‎ (10 revisjoner)
 135. Studiestyre 2019‏‎ (10 revisjoner)
 136. Programmeringsemne‏‎ (10 revisjoner)
 137. Utgående faktura / Fakturering‏‎ (10 revisjoner)
 138. Rutine for deling av administrativ prosjektinformasjon‏‎ (10 revisjoner)
 139. "Kick off" seminar for new PhD candidates DES 2011‏‎ (11 revisjoner)
 140. Personalforum at mnfa.uib.no‏‎ (11 revisjoner)
 141. Styresaksliste at mnfa.uib.no‏‎ (11 revisjoner)
 142. Innkjøp‏‎ (11 revisjoner)
 143. Ved nyansettelse‏‎ (11 revisjoner)
 144. Økonomiforum‏‎ (11 revisjoner)
 145. Forms regarding remuneration and reimbursement of travel expenses‏‎ (11 revisjoner)
 146. Søknads- og kontraktsfasen‏‎ (12 revisjoner)
 147. Optikk‏‎ (12 revisjoner)
 148. Generiske ferdigheter og programdesign‏‎ (12 revisjoner)
 149. MØTE 24. MAI 2012‏‎ (12 revisjoner)
 150. Utveksling‏‎ (12 revisjoner)
 151. Ordliste‏‎ (13 revisjoner)
 152. Institutt for biologi‏‎ (13 revisjoner)
 153. Tall, statistikk og rapporter‏‎ (14 revisjoner)
 154. Programsensorordning‏‎ (14 revisjoner)
 155. Skjema for studenter ved mat.nat.‏‎ (14 revisjoner)
 156. Opponenter‏‎ (14 revisjoner)
 157. Masterseremoni‏‎ (15 revisjoner)
 158. Forskerutdanningsutvalget 2018‏‎ (15 revisjoner)
 159. Arbeidsgruppe: Masterseremoni - maler og arbeidsdokumenter‏‎ (15 revisjoner)
 160. Orienteringssak 28. NOVEMBER 2019‏‎ (16 revisjoner)
 161. Rapporteringstall‏‎ (16 revisjoner)
 162. Utveksling, UNIS og gjester‏‎ (16 revisjoner)
 163. Skjema - personal‏‎ (16 revisjoner)
 164. MØTE 28. MAI 2015‏‎ (16 revisjoner)
 165. Justeringssamtale‏‎ (17 revisjoner)
 166. 1. utkast av program- og emnebeskrivelser‏‎ (17 revisjoner)
 167. Grunnundervisning i matematikk og statistikk‏‎ (17 revisjoner)
 168. Studentdata - presentasjoner‏‎ (17 revisjoner)
 169. Ex.phil‏‎ (17 revisjoner)
 170. MØTE 5. NOVEMBER 2014‏‎ (17 revisjoner)
 171. MØTE 21. FEBRUAR 2013‏‎ (17 revisjoner)
 172. Studiestyre 2013‏‎ (17 revisjoner)
 173. Økonomiansatte ved fakultetet‏‎ (18 revisjoner)
 174. Fakultetsstyret vara at mnfa.uib.no‏‎ (18 revisjoner)
 175. MØTE 8. MAI 2013‏‎ (18 revisjoner)
 176. Møtereferater‏‎ (18 revisjoner)
 177. Forskerutdanningsutvalget 2017‏‎ (18 revisjoner)
 178. Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN‏‎ (18 revisjoner)
 179. Budsjett‏‎ (19 revisjoner)
 180. Undervisnings- og enkeltemneopptak‏‎ (20 revisjoner)
 181. Variabel lønn‏‎ (20 revisjoner)
 182. Økonomisystem ved UiB‏‎ (20 revisjoner)
 183. Vitnemål og karakterutskrift‏‎ (20 revisjoner)
 184. MØTE 31. OKTOBER 2012‏‎ (21 revisjoner)
 185. Rutiner og maler‏‎ (21 revisjoner)
 186. Nestledere at mnfa.uib.no‏‎ (21 revisjoner)
 187. Arbeidsgruppe - Medisinsk teknologi‏‎ (21 revisjoner)
 188. MØTE 11. APRIL 2013‏‎ (21 revisjoner)
 189. MØTE 8. NOVEMBER 2019‏‎ (21 revisjoner)
 190. MØTE 13. APRIL 2012‏‎ (23 revisjoner)
 191. MØTE 18. SEPTEMBER 2013‏‎ (23 revisjoner)
 192. Skjema og lenker - personal‏‎ (23 revisjoner)
 193. Informasjonssenteret‏‎ (23 revisjoner)
 194. Molekylærbiologisk institutt‏‎ (23 revisjoner)
 195. Kjemisk institutt‏‎ (24 revisjoner)
 196. Instituttledere at mnfa.uib.no‏‎ (24 revisjoner)
 197. Implementering av generiske ferdigheter‏‎ (24 revisjoner)
 198. MØTE 29. NOVEMBER 2011‏‎ (24 revisjoner)
 199. Reiser og lønn - utenlandske statsborgere‏‎ (25 revisjoner)
 200. MØTE 5. APRIL 2017‏‎ (25 revisjoner)
 201. Variabel lønn og reiser‏‎ (25 revisjoner)
 202. Idu at mnfa.uib.no‏‎ (25 revisjoner)
 203. MØTE 20. FEBRUAR 2013‏‎ (26 revisjoner)
 204. MØTE 8. FEBRUAR 2012‏‎ (26 revisjoner)
 205. Administrasjonssjefer at mnfa.uib.no‏‎ (26 revisjoner)
 206. Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning‏‎ (26 revisjoner)
 207. MØTE 5. MARS 2020‏‎ (27 revisjoner)
 208. Studiehåndbøker - arkiv‏‎ (28 revisjoner)
 209. MØTE 22. FEBRUAR 2017‏‎ (28 revisjoner)
 210. Utdanningsmeldinger og utdanningsstrategi‏‎ (28 revisjoner)
 211. Arbeidsgruppe - Undervannsteknologi‏‎ (28 revisjoner)
 212. MØTE 2. APRIL 2014‏‎ (29 revisjoner)
 213. MØTE 17. SEPTEMBER 2014‏‎ (29 revisjoner)
 214. MØTE 10. APRIL 2013‏‎ (29 revisjoner)
 215. Emne- og programbeskrivelser som skal drøftes‏‎ (29 revisjoner)
 216. MØTE 30. MAI 2012‏‎ (29 revisjoner)
 217. MØTE 5. MARS 2014‏‎ (30 revisjoner)
 218. Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner‏‎ (30 revisjoner)
 219. MØTE 2. APRIL 2020‏‎ (31 revisjoner)
 220. MØTE 14 FEBRUAR 2018‏‎ (31 revisjoner)
 221. Ompostering‏‎ (31 revisjoner)
 222. Masteropptak, masterstudier‏‎ (32 revisjoner)
 223. MØTE 28. MAI 2014‏‎ (32 revisjoner)
 224. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)‏‎ (32 revisjoner)
 225. Lærerutdanning og PPU‏‎ (32 revisjoner)
 226. Arbeidsgruppe studietilbudet i energi‏‎ (32 revisjoner)
 227. Geofysisk institutt‏‎ (32 revisjoner)
 228. MØTE 4. APRIL 2018‏‎ (33 revisjoner)
 229. MØTE 14. SEPTEMBER 2011‏‎ (33 revisjoner)
 230. Felles e-postadresser‏‎ (33 revisjoner)
 231. Timeplansystem TP - rom og andre forhold‏‎ (33 revisjoner)
 232. MØTE 26. SEPTEMBER 2012‏‎ (33 revisjoner)
 233. Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering‏‎ (35 revisjoner)
 234. MØTE 6. APRIL 2016‏‎ (35 revisjoner)
 235. Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP‏‎ (35 revisjoner)
 236. MØTE 29. OKTOBER 2018‏‎ (35 revisjoner)
 237. MØTE 5. DESEMBER 2012‏‎ (35 revisjoner)
 238. MØTE 26. OKTOBER 2011‏‎ (36 revisjoner)
 239. Sekretariatet at mnfa.uib.no‏‎ (37 revisjoner)
 240. Reiseregninger‏‎ (37 revisjoner)
 241. MØTE 6. JUNI 2018‏‎ (38 revisjoner)
 242. MØTE 19. SEPTEMBER 2018‏‎ (38 revisjoner)
 243. Regnskapsrapportering‏‎ (39 revisjoner)
 244. MØTE 10. APRIL 2012‏‎ (39 revisjoner)
 245. MØTE 1. NOVEMBER 2017‏‎ (39 revisjoner)
 246. Timeplanlegging‏‎ (39 revisjoner)
 247. MØTE 30. OKTOBER 2013‏‎ (39 revisjoner)
 248. For nyansatte‏‎ (39 revisjoner)
 249. MØTE 23. november 2011‏‎ (40 revisjoner)
 250. Læringsdag‏‎ (40 revisjoner)
 251. Okonomikonsulenter at mnfa.uib.no‏‎ (40 revisjoner)
 252. Fakultetsstyret at mnfa.uib.no‏‎ (40 revisjoner)
 253. Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011‏‎ (41 revisjoner)
 254. MØTE 17. MARS 2016‏‎ (41 revisjoner)
 255. Institutt for informatikk‏‎ (42 revisjoner)
 256. Sluttrapporter fra alle arbeidsgrupper‏‎ (42 revisjoner)
 257. MØTE 20. MARS 2015‏‎ (43 revisjoner)
 258. Matematisk institutt‏‎ (44 revisjoner)
 259. Læringsdag for administrativt ansatte januar 2019‏‎ (47 revisjoner)
 260. MØTE 8. JUNI 2016‏‎ (48 revisjoner)
 261. MØTE 28. OKTOBER 2015‏‎ (52 revisjoner)
 262. MØTE 8. mars 2012‏‎ (54 revisjoner)
 263. MØTE 7. DESEMBER 2016‏‎ (55 revisjoner)
 264. Time- og eksamensplanlegging‏‎ (56 revisjoner)
 265. Kvalitetssikring av studier‏‎ (58 revisjoner)
 266. MØTE 3. APRIL 2019‏‎ (59 revisjoner)
 267. Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen‏‎ (59 revisjoner)
 268. MØTE 18. OKTOBER 2019‏‎ (62 revisjoner)
 269. MØTE 29. OKTOBER 2014‏‎ (62 revisjoner)
 270. Reglement og retningslinjer‏‎ (63 revisjoner)
 271. Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål‏‎ (64 revisjoner)
 272. Samleside studieadministrasjon‏‎ (66 revisjoner)
 273. MØTE 31. OKTOBER 2016‏‎ (66 revisjoner)
 274. Institutt for fysikk og teknologi‏‎ (73 revisjoner)
 275. Forskerutdanningsutvalget 2011‏‎ (78 revisjoner)
 276. MØTE 27. MAI 2015‏‎ (78 revisjoner)
 277. Studiestyre 2011‏‎ (79 revisjoner)
 278. Masteruke‏‎ (81 revisjoner)
 279. Arbeidsforhold‏‎ (82 revisjoner)
 280. Arbeidsgruppe læringsutbytte‏‎ (89 revisjoner)
 281. Sivilingeniør - Utredning av mulige nye studieløp‏‎ (92 revisjoner)
 282. Læringsutbytte‏‎ (92 revisjoner)
 283. PhD‏‎ (96 revisjoner)
 284. Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017‏‎ (99 revisjoner)
 285. Studiestyre‏‎ (105 revisjoner)
 286. Personal‏‎ (110 revisjoner)
 287. Main Page‏‎ (118 revisjoner)
 288. Innpassing og godkjenning‏‎ (119 revisjoner)
 289. Eksamen‏‎ (120 revisjoner)
 290. Masterstudium‏‎ (154 revisjoner)
 291. Årskalendere‏‎ (157 revisjoner)
 292. Undervisning og studieplaner‏‎ (200 revisjoner)
 293. Masteropptak‏‎ (226 revisjoner)
 294. Tilsetting‏‎ (433 revisjoner)

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)