Artikler med færrest revisjoner

Hopp til: navigasjon, søk

Nedenfor vises opptil 244 resultater fra og med nummer 51 til og med nummer 294.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Utdanningsstrategi og utdanningsmeldinger‏‎ (2 revisjoner)
 2. Diverse rutinebeskrivelser og sjekklister‏‎ (2 revisjoner)
 3. Forside‏‎ (2 revisjoner - omdirigeringsside)
 4. Fakultetsstyret@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 5. Forklarende avsnitt fra Økonomiseksjonen‏‎ (3 revisjoner)
 6. MØTE 15. JUNI 2012‏‎ (3 revisjoner)
 7. Postkasser@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 8. Studieinformasjon, nettsider‏‎ (3 revisjoner)
 9. Utdanningsmelding‏‎ (3 revisjoner)
 10. Veiledning‏‎ (3 revisjoner)
 11. Okonomikonsulenter@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 12. Studiestyre 2020‏‎ (3 revisjoner)
 13. MØTE 30. MAI 2013‏‎ (3 revisjoner)
 14. Fakultetsstyret vara@mnfa.uib.no‏‎ (3 revisjoner)
 15. Beredskap for sentre‏‎ (4 revisjoner)
 16. Sekretariatet@mnfa.uib.no‏‎ (4 revisjoner)
 17. Utviklingsarbeidet‏‎ (4 revisjoner)
 18. Karakterutskrift‏‎ (4 revisjoner)
 19. Rutine for avslutningsmøter for BOA-prosjekter‏‎ (4 revisjoner)
 20. MØTE xx. DESEMBER 2018‏‎ (4 revisjoner)
 21. Reiser og lønn - norske statsborgere‏‎ (4 revisjoner)
 22. Instituttledere@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 23. Postkasser at mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 24. Avslutningsfasen‏‎ (5 revisjoner)
 25. Studiestyre 2015‏‎ (5 revisjoner)
 26. Opplæring‏‎ (5 revisjoner)
 27. Idu@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 28. Administrasjonssjefer@mnfa.uib.no‏‎ (5 revisjoner)
 29. Studiestyre 2017‏‎ (5 revisjoner)
 30. Oppretting/endring av analysenumre‏‎ (5 revisjoner)
 31. Forskerutdanningsutvalget 2013‏‎ (5 revisjoner)
 32. SIRKULAJONSSAKER VÅREN 2020‏‎ (5 revisjoner)
 33. SIRKULASJONSSAK 18. DESEMBER 2012‏‎ (6 revisjoner)
 34. Maler for regnskapsrapportering‏‎ (6 revisjoner)
 35. Styresaksliste@mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 36. Forskerutdanningsutvalget 2012‏‎ (6 revisjoner)
 37. Reiser og reiseregninger‏‎ (6 revisjoner)
 38. SIRKULASJONSSAK 8. OKTOBER 2012‏‎ (6 revisjoner)
 39. Personalstab at mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 40. Inngående faktura‏‎ (6 revisjoner)
 41. MØTE 4. DESEMBER 2013 - SIRKULASJON‏‎ (6 revisjoner)
 42. Innspill til Administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (6 revisjoner)
 43. Gjennomføringsfasen‏‎ (6 revisjoner)
 44. Utdanningsplaner‏‎ (6 revisjoner)
 45. MØTE 16. MARS 2016‏‎ (6 revisjoner)
 46. Oppstartsfasen‏‎ (6 revisjoner)
 47. Okonomi at mnfa.uib.no‏‎ (6 revisjoner)
 48. MØTE 1. DESEMBER 2014 - Sirkulasjon‏‎ (6 revisjoner)
 49. Fakultetets regnskapsrapporter‏‎ (7 revisjoner)
 50. Forskningsadministrativt nettverk‏‎ (7 revisjoner)
 51. Samelside studieadministrasjon‏‎ (7 revisjoner)
 52. Praksisemne‏‎ (7 revisjoner)
 53. MØTE xx. MARS 2016‏‎ (7 revisjoner)
 54. Studenttall, søkertall, Samordna Opptak‏‎ (7 revisjoner)
 55. Koordinerende arbeidsutvalg‏‎ (7 revisjoner)
 56. Studenttall, Samordna Opptak‏‎ (7 revisjoner)
 57. Test‏‎ (7 revisjoner)
 58. Arbeidsgruppe - Energiomstilling‏‎ (7 revisjoner)
 59. Studiehåndbøker - aktuelle‏‎ (7 revisjoner)
 60. Disputas at mnfa.uib.no‏‎ (7 revisjoner)
 61. Kvalitetssikring‏‎ (8 revisjoner)
 62. English matters‏‎ (8 revisjoner)
 63. Forskningstermin‏‎ (8 revisjoner)
 64. Etablering av ETP‏‎ (8 revisjoner)
 65. Studiestyre 2014‏‎ (8 revisjoner)
 66. Læringsdag for teknisk personale‏‎ (8 revisjoner)
 67. MØTE 31. OKTOBER 2013‏‎ (8 revisjoner)
 68. MØTE 10. JUNI 2014‏‎ (8 revisjoner)
 69. Administrativt utviklingsprosjekt‏‎ (8 revisjoner)
 70. Studiestyre 2016‏‎ (9 revisjoner)
 71. Nyttige lenker‏‎ (9 revisjoner)
 72. Innovasjonsemne‏‎ (9 revisjoner)
 73. Forskerutdanningsutvalget 2019‏‎ (9 revisjoner)
 74. Studiestyre 2012‏‎ (9 revisjoner)
 75. Studiestyret at mnfa.uib.no‏‎ (9 revisjoner)
 76. MØTE 22. APRIL 2020‏‎ (9 revisjoner)
 77. Forskerutdanningsutvalget‏‎ (9 revisjoner)
 78. Studiestyre 2018‏‎ (10 revisjoner)
 79. Rapportutkast fra alle arbeidsgrupper‏‎ (10 revisjoner)
 80. Presentasjoner‏‎ (10 revisjoner)
 81. Institutt for geovitenskap‏‎ (10 revisjoner)
 82. MØTE xx FEBRUAR 2018‏‎ (10 revisjoner)
 83. SIRKULAJONSSAKER VÅREN 2019‏‎ (10 revisjoner)
 84. MØTE 25. OKTOBER 2012‏‎ (10 revisjoner)
 85. Studiestyre 2019‏‎ (10 revisjoner)
 86. Programmeringsemne‏‎ (10 revisjoner)
 87. Utgående faktura / Fakturering‏‎ (10 revisjoner)
 88. Rutine for deling av administrativ prosjektinformasjon‏‎ (10 revisjoner)
 89. "Kick off" seminar for new PhD candidates DES 2011‏‎ (11 revisjoner)
 90. Personalforum at mnfa.uib.no‏‎ (11 revisjoner)
 91. Styresaksliste at mnfa.uib.no‏‎ (11 revisjoner)
 92. Innkjøp‏‎ (11 revisjoner)
 93. Ved nyansettelse‏‎ (11 revisjoner)
 94. Økonomiforum‏‎ (11 revisjoner)
 95. Forms regarding remuneration and reimbursement of travel expenses‏‎ (11 revisjoner)
 96. Søknads- og kontraktsfasen‏‎ (12 revisjoner)
 97. Optikk‏‎ (12 revisjoner)
 98. Generiske ferdigheter og programdesign‏‎ (12 revisjoner)
 99. MØTE 24. MAI 2012‏‎ (12 revisjoner)
 100. Utveksling‏‎ (12 revisjoner)
 101. Ordliste‏‎ (13 revisjoner)
 102. Institutt for biologi‏‎ (13 revisjoner)
 103. Tall, statistikk og rapporter‏‎ (14 revisjoner)
 104. Programsensorordning‏‎ (14 revisjoner)
 105. Skjema for studenter ved mat.nat.‏‎ (14 revisjoner)
 106. Opponenter‏‎ (14 revisjoner)
 107. Masterseremoni‏‎ (15 revisjoner)
 108. Forskerutdanningsutvalget 2018‏‎ (15 revisjoner)
 109. Arbeidsgruppe: Masterseremoni - maler og arbeidsdokumenter‏‎ (15 revisjoner)
 110. Orienteringssak 28. NOVEMBER 2019‏‎ (16 revisjoner)
 111. Rapporteringstall‏‎ (16 revisjoner)
 112. Utveksling, UNIS og gjester‏‎ (16 revisjoner)
 113. Skjema - personal‏‎ (16 revisjoner)
 114. MØTE 28. MAI 2015‏‎ (16 revisjoner)
 115. Justeringssamtale‏‎ (17 revisjoner)
 116. 1. utkast av program- og emnebeskrivelser‏‎ (17 revisjoner)
 117. Grunnundervisning i matematikk og statistikk‏‎ (17 revisjoner)
 118. Studentdata - presentasjoner‏‎ (17 revisjoner)
 119. Ex.phil‏‎ (17 revisjoner)
 120. MØTE 5. NOVEMBER 2014‏‎ (17 revisjoner)
 121. MØTE 21. FEBRUAR 2013‏‎ (17 revisjoner)
 122. Studiestyre 2013‏‎ (17 revisjoner)
 123. Økonomiansatte ved fakultetet‏‎ (18 revisjoner)
 124. Fakultetsstyret vara at mnfa.uib.no‏‎ (18 revisjoner)
 125. MØTE 8. MAI 2013‏‎ (18 revisjoner)
 126. Møtereferater‏‎ (18 revisjoner)
 127. Forskerutdanningsutvalget 2017‏‎ (18 revisjoner)
 128. Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN‏‎ (18 revisjoner)
 129. Budsjett‏‎ (19 revisjoner)
 130. Undervisnings- og enkeltemneopptak‏‎ (20 revisjoner)
 131. Variabel lønn‏‎ (20 revisjoner)
 132. Økonomisystem ved UiB‏‎ (20 revisjoner)
 133. Vitnemål og karakterutskrift‏‎ (20 revisjoner)
 134. MØTE 31. OKTOBER 2012‏‎ (21 revisjoner)
 135. Rutiner og maler‏‎ (21 revisjoner)
 136. Nestledere at mnfa.uib.no‏‎ (21 revisjoner)
 137. Arbeidsgruppe - Medisinsk teknologi‏‎ (21 revisjoner)
 138. MØTE 11. APRIL 2013‏‎ (21 revisjoner)
 139. MØTE 8. NOVEMBER 2019‏‎ (21 revisjoner)
 140. MØTE 13. APRIL 2012‏‎ (23 revisjoner)
 141. MØTE 18. SEPTEMBER 2013‏‎ (23 revisjoner)
 142. Skjema og lenker - personal‏‎ (23 revisjoner)
 143. Informasjonssenteret‏‎ (23 revisjoner)
 144. Molekylærbiologisk institutt‏‎ (23 revisjoner)
 145. Kjemisk institutt‏‎ (24 revisjoner)
 146. Instituttledere at mnfa.uib.no‏‎ (24 revisjoner)
 147. Implementering av generiske ferdigheter‏‎ (24 revisjoner)
 148. MØTE 29. NOVEMBER 2011‏‎ (24 revisjoner)
 149. Reiser og lønn - utenlandske statsborgere‏‎ (25 revisjoner)
 150. MØTE 5. APRIL 2017‏‎ (25 revisjoner)
 151. Variabel lønn og reiser‏‎ (25 revisjoner)
 152. Idu at mnfa.uib.no‏‎ (25 revisjoner)
 153. MØTE 20. FEBRUAR 2013‏‎ (26 revisjoner)
 154. MØTE 8. FEBRUAR 2012‏‎ (26 revisjoner)
 155. Administrasjonssjefer at mnfa.uib.no‏‎ (26 revisjoner)
 156. Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning‏‎ (26 revisjoner)
 157. MØTE 5. MARS 2020‏‎ (27 revisjoner)
 158. Studiehåndbøker - arkiv‏‎ (28 revisjoner)
 159. MØTE 22. FEBRUAR 2017‏‎ (28 revisjoner)
 160. Utdanningsmeldinger og utdanningsstrategi‏‎ (28 revisjoner)
 161. Arbeidsgruppe - Undervannsteknologi‏‎ (28 revisjoner)
 162. MØTE 2. APRIL 2014‏‎ (29 revisjoner)
 163. MØTE 17. SEPTEMBER 2014‏‎ (29 revisjoner)
 164. MØTE 10. APRIL 2013‏‎ (29 revisjoner)
 165. Emne- og programbeskrivelser som skal drøftes‏‎ (29 revisjoner)
 166. MØTE 30. MAI 2012‏‎ (29 revisjoner)
 167. MØTE 5. MARS 2014‏‎ (30 revisjoner)
 168. Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner‏‎ (30 revisjoner)
 169. MØTE 2. APRIL 2020‏‎ (31 revisjoner)
 170. MØTE 14 FEBRUAR 2018‏‎ (31 revisjoner)
 171. Ompostering‏‎ (31 revisjoner)
 172. Masteropptak, masterstudier‏‎ (32 revisjoner)
 173. MØTE 28. MAI 2014‏‎ (32 revisjoner)
 174. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)‏‎ (32 revisjoner)
 175. Lærerutdanning og PPU‏‎ (32 revisjoner)
 176. Arbeidsgruppe studietilbudet i energi‏‎ (32 revisjoner)
 177. Geofysisk institutt‏‎ (32 revisjoner)
 178. MØTE 4. APRIL 2018‏‎ (33 revisjoner)
 179. MØTE 14. SEPTEMBER 2011‏‎ (33 revisjoner)
 180. Felles e-postadresser‏‎ (33 revisjoner)
 181. Timeplansystem TP - rom og andre forhold‏‎ (33 revisjoner)
 182. MØTE 26. SEPTEMBER 2012‏‎ (33 revisjoner)
 183. Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering‏‎ (35 revisjoner)
 184. MØTE 6. APRIL 2016‏‎ (35 revisjoner)
 185. Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP‏‎ (35 revisjoner)
 186. MØTE 29. OKTOBER 2018‏‎ (35 revisjoner)
 187. MØTE 5. DESEMBER 2012‏‎ (35 revisjoner)
 188. MØTE 26. OKTOBER 2011‏‎ (36 revisjoner)
 189. Sekretariatet at mnfa.uib.no‏‎ (37 revisjoner)
 190. Reiseregninger‏‎ (37 revisjoner)
 191. MØTE 6. JUNI 2018‏‎ (38 revisjoner)
 192. MØTE 19. SEPTEMBER 2018‏‎ (38 revisjoner)
 193. Regnskapsrapportering‏‎ (39 revisjoner)
 194. MØTE 10. APRIL 2012‏‎ (39 revisjoner)
 195. MØTE 1. NOVEMBER 2017‏‎ (39 revisjoner)
 196. Timeplanlegging‏‎ (39 revisjoner)
 197. MØTE 30. OKTOBER 2013‏‎ (39 revisjoner)
 198. For nyansatte‏‎ (39 revisjoner)
 199. MØTE 23. november 2011‏‎ (40 revisjoner)
 200. Læringsdag‏‎ (40 revisjoner)
 201. Okonomikonsulenter at mnfa.uib.no‏‎ (40 revisjoner)
 202. Fakultetsstyret at mnfa.uib.no‏‎ (40 revisjoner)
 203. Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011‏‎ (41 revisjoner)
 204. MØTE 17. MARS 2016‏‎ (41 revisjoner)
 205. Institutt for informatikk‏‎ (42 revisjoner)
 206. Sluttrapporter fra alle arbeidsgrupper‏‎ (42 revisjoner)
 207. MØTE 20. MARS 2015‏‎ (43 revisjoner)
 208. Matematisk institutt‏‎ (44 revisjoner)
 209. Læringsdag for administrativt ansatte januar 2019‏‎ (47 revisjoner)
 210. MØTE 8. JUNI 2016‏‎ (48 revisjoner)
 211. MØTE 28. OKTOBER 2015‏‎ (52 revisjoner)
 212. MØTE 8. mars 2012‏‎ (54 revisjoner)
 213. MØTE 7. DESEMBER 2016‏‎ (55 revisjoner)
 214. Reglement og retningslinjer‏‎ (56 revisjoner)
 215. Time- og eksamensplanlegging‏‎ (56 revisjoner)
 216. Kvalitetssikring av studier‏‎ (58 revisjoner)
 217. MØTE 3. APRIL 2019‏‎ (59 revisjoner)
 218. Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen‏‎ (59 revisjoner)
 219. MØTE 18. OKTOBER 2019‏‎ (62 revisjoner)
 220. MØTE 29. OKTOBER 2014‏‎ (62 revisjoner)
 221. Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål‏‎ (64 revisjoner)
 222. Samleside studieadministrasjon‏‎ (66 revisjoner)
 223. MØTE 31. OKTOBER 2016‏‎ (66 revisjoner)
 224. Institutt for fysikk og teknologi‏‎ (73 revisjoner)
 225. Forskerutdanningsutvalget 2011‏‎ (78 revisjoner)
 226. MØTE 27. MAI 2015‏‎ (78 revisjoner)
 227. Studiestyre 2011‏‎ (79 revisjoner)
 228. Masteruke‏‎ (81 revisjoner)
 229. Arbeidsforhold‏‎ (82 revisjoner)
 230. Arbeidsgruppe læringsutbytte‏‎ (89 revisjoner)
 231. Sivilingeniør - Utredning av mulige nye studieløp‏‎ (92 revisjoner)
 232. Læringsutbytte‏‎ (92 revisjoner)
 233. PhD‏‎ (96 revisjoner)
 234. Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017‏‎ (99 revisjoner)
 235. Studiestyre‏‎ (105 revisjoner)
 236. Personal‏‎ (110 revisjoner)
 237. Innpassing og godkjenning‏‎ (117 revisjoner)
 238. Main Page‏‎ (118 revisjoner)
 239. Eksamen‏‎ (120 revisjoner)
 240. Masterstudium‏‎ (154 revisjoner)
 241. Årskalendere‏‎ (157 revisjoner)
 242. Undervisning og studieplaner‏‎ (200 revisjoner)
 243. Masteropptak‏‎ (226 revisjoner)
 244. Tilsetting‏‎ (429 revisjoner)

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)