Forskjell mellom versjoner av «Styresaksliste at mnfa.uib.no»

Linje 11: Linje 11:
 
[[sekretariatet_at_mnfa.uib.no]]
 
[[sekretariatet_at_mnfa.uib.no]]
  
rektor Sigmund Grønmo
+
rektor Daf Rune Olsen
 
 
prorektor Berit Rokne
 
 
 
viserektor Kuvvet Atakan
 
 
 
viserektor Astrid Andresen
 
  
 
universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken
 
universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken
  
 
økonomidirektør Kjell Bernstrøm
 
økonomidirektør Kjell Bernstrøm
 
seniorrådgiver Hilde H. Bretvin, Kollegiesekretariatet
 
 
førstekonsulent Mona Viksøy, Kollegiesekretariatet
 
 
likestillings-/seniorrådgiver Anne Marit Skarsbø
 
 
direktør Arne Svindland, Uni Research
 
 
senioringeniør Egil Erichsen, ELMI-lab
 
 
seniorkonsulent Thelma Kraft, Institutt for biologi
 
 
førstekonsulent Elin Bjerkan, Institutt for fysikk og teknologi
 
 
seniorkonsulent Bjørn Arild Petersen
 
 
direktør Øyvind Lie, NIFES
 
 
Post, Bergen museum
 
 
Post, Humanistisk fakultet
 
 
Post, Juridisk fakultet
 
 
Post, Medisinsk-Odontologisk fakultet
 
 
Post, Psykologisk fakultet
 
 
Post, Samfunnsvitenskapelig fakultet
 
 
seniorrådgiver Siri Skretting Jansen, Bergen museum
 
  
 
Realistenes studentutvalg
 
Realistenes studentutvalg
 
Matematisk fagutvalg
 
 
Fagutvalget ved Institutt for informatikk
 
 
Fagutvalget ved Institutt for fysikk og teknologi
 
 
Kjemisk fagutvalg
 
 
Molekyærbiologisk fagutvalg
 
 
Geofysisk fagutvalg
 
 
Geologisk fagutvalg
 
 
Biologisk fagutvalg
 
 
Arbeidsutvalget ved Studentparlamentet
 
 
Studentradioen i Bergen
 
 
Studvest
 

Revisjonen fra 1. okt. 2013 kl. 12:50

fakultetsstyret_at_mnfa.uib.no

fakultetsstyret_vara_at_mnfa.uib.no

idu_at_mnfa.uib.no

instituttledere_at_mnfa.uib.no

administrasjonssjefer_at_mnfa.uib.no

sekretariatet_at_mnfa.uib.no

rektor Daf Rune Olsen

universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken

økonomidirektør Kjell Bernstrøm

Realistenes studentutvalg