Forskjell mellom versjoner av «Undervisnings- og enkeltemneopptak»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: Dette fungerer som en samleside om undervisnings- og enkeltemneopptaket. Alle emner som har en undervisningsenhet vil være tilgjengelige på StudentWeb når den åpnes 18. juni. Det…)
 
Linje 12: Linje 12:
  
 
1)  Studentene rangeres etter poeng.
 
1)  Studentene rangeres etter poeng.
 +
 
2)  Antall poeng tilsvarer antall bestått studiepoeng (interne og eksterne studiepoeng).
 
2)  Antall poeng tilsvarer antall bestått studiepoeng (interne og eksterne studiepoeng).
 +
 
3)  Hvis et emne er obligatorisk i studieprogrammet vil studenten få 1000 tilleggspoeng. Emnet gjenkjennes som obligatorisk når det ligger i utdanningsplanen til studenten, og er oppgitt som en del av spesialiseringen.
 
3)  Hvis et emne er obligatorisk i studieprogrammet vil studenten få 1000 tilleggspoeng. Emnet gjenkjennes som obligatorisk når det ligger i utdanningsplanen til studenten, og er oppgitt som en del av spesialiseringen.
 +
 
4)  Tillegget på 1000 poeng kommer uavhengig av studenten sin progresjon/tilhørighet på studiekull. Men studenter med lavere progresjon enn normalt vil få lavere poengsum enn sine medstudenter, siden de har færre studiepoeng.
 
4)  Tillegget på 1000 poeng kommer uavhengig av studenten sin progresjon/tilhørighet på studiekull. Men studenter med lavere progresjon enn normalt vil få lavere poengsum enn sine medstudenter, siden de har færre studiepoeng.
 +
 
5)  Alle internasjonale studenter, med studieretten INTL-MN, får automatisk et tillegg på 1000 poeng på alle emner.
 
5)  Alle internasjonale studenter, med studieretten INTL-MN, får automatisk et tillegg på 1000 poeng på alle emner.
  

Revisjonen fra 16. mai 2018 kl. 11:35

Dette fungerer som en samleside om undervisnings- og enkeltemneopptaket.


Alle emner som har en undervisningsenhet vil være tilgjengelige på StudentWeb når den åpnes 18. juni. Det er viktig at emner som skal være med i undervisningsopptaket har korrekt søknadsform.

Enkeltemneopptaket arbeides med i samme prosess som man kontrollsjekker emner til undervisningsopptaket.

Undervisningsopptaket

Prinsipper

1) Studentene rangeres etter poeng.

2) Antall poeng tilsvarer antall bestått studiepoeng (interne og eksterne studiepoeng).

3) Hvis et emne er obligatorisk i studieprogrammet vil studenten få 1000 tilleggspoeng. Emnet gjenkjennes som obligatorisk når det ligger i utdanningsplanen til studenten, og er oppgitt som en del av spesialiseringen.

4) Tillegget på 1000 poeng kommer uavhengig av studenten sin progresjon/tilhørighet på studiekull. Men studenter med lavere progresjon enn normalt vil få lavere poengsum enn sine medstudenter, siden de har færre studiepoeng.

5) Alle internasjonale studenter, med studieretten INTL-MN, får automatisk et tillegg på 1000 poeng på alle emner.

Instituttene kan fastsette egne regler for prioriteringen i opptaket. Dette skal fremkomme i emnets studieplan.

I noen tilfeller blir det gjort unntak fra beregningen. Når det er for få plasser i undervisningen på et emne vil alltid instituttet, ved studiekonsulent og faglærer, se over listen og gjøre vurderinger. På dette tidspunktet sjekkes bl.a. faglig bakgrunn for de internasjonale studentene.

Emner som skal være med i undervisningsopptaket

Sti til excel-fil på denne siden har to ark, ett med emner som skal være med i undervisningsopptaket (SØKNAD), og ett med emner som studentene melder seg opp direkte til på StudentWeb (DIREKTE)

  • Link til mappe*

a) Sjekk at antall plasser på emnene stemmer. Dere gjør selv endringer på antall plasser, og må legge inn antall plasser der dette mangler. Frist for å registrere i FS er 13. juni - onsdag uken før studentweb åpner. Se vedlegget "antall plasser på emnene". OBS her er det viktig å følge ekstra nøye med i år pga at dette feltet også brukes av TP i timeplanleggingen.

b) Sjekk at alle emner som skal inngå i undervisningsopptaket står oppført med opptakstype SØKNAD. Meld endringer til Kjartan senest 14. juni.


Emner som skal undervises høst 18.

I listen kan dere også dobbeltsjekke og gi tilbakemelding om det er:

a) Emner på listen som ikke skal undervises til høst 18 b) Emner som mangler på listen, men skal undervises høst 18


Kvalitetssikring av alle emner

Også på emner med direkte påmelding er det viktig å sikre at det er korrekt antall plasser tilgjengelig - spesielt siden enkeltemneopptaket kan medføre større trafikk og påmelding.

Det er et øvre tak på alle emner, også på de emnene som har DIREKTE påmelding til undervisningen. Dette innebærer at dersom begrensingen er satt til 30 påmeldte, vil student nr 31 som forsøker å melde seg til undervisning ikke få tilgang (noe som i de fleste tilfeller vil føre til at studenten kontakter studieadministrasjonen). Så lenge Studentweb er åpen for semesterregistrering er det mulig å justere antall plasser, slik at kapasiteten kan økes dersom interessen er stor. Men hvis det ikke er aktuelt å øke antall plasser, fungerer det altså slik at det er første-mann-til-mølla og ikke garanterte at alle interesserte får tatt emnet.

Fakultetet ber om at instituttene kvalitetssikrer antall plasser på sine emner. Vær også oppmerksom på at det samlede antall plasser på eventuelle undervisningspartier må tilsvare antall plasser i undervisningen totalt. Dersom antall plasser på undervisningspartier (grupper, lab osv.) er lavere enn den totale kapasiteten vil påmeldingen via StudentWeb stoppe opp når gruppene er fulle.


Skal emnet inngå i enkeltemneopptaket, er det kanskje hensiktsmessig å sikre etterslengere av egne studenter ved å sette ca 5% lavere antall plasser enn maksimum, slik at emnet kan stenges som enkeltemne før antall plasser økes.


Kom gjerne med tilbakemeldinger på siden om undervisningsopptaket på web: http://www.uib.no/matnat/53575/undervisningsopptaket


Enkeltemneopptaket

Emner som skal være med i enkeltemneopptaket

Emner i enkeltemneopptaket meldes ikke inn til fakultetet og SA, men hakes av i «Emne samlebilde» av instituttet. Det hentes ut automatisk en liste som publiseres i oversikten på nettsiden og en egen intern liste over emner. De bygges med tableau, og publiseres her når løsningen er klar fra opptakskontoret.

Man må søke om å bli enkeltemnestudent ved MNFA og må dekke REALR2 ved opptak. Søknadsfrist for å bli enkeltemnestudent er 1. august. Emneutvalg styres i stor grad av institutt og fakultet selv. Vi ønsker å tilby et så bredt utvalg som mulig. Tenk derfor om det er hensiktsmessig å trekke emner ut fra undervisningsopptaket, og tilby de åpent, om forholdene ligger til rette for det. Emner kan åpnes for direkte påmelding i og utenfor undervisningsopptaket om det er ledig kapasitet og man ønsker denne formen for påmelding etter at undervisningsopptaket er ferdig kjørt. Per nå er det ikke forenlig å kutte studieretter som poststudie for å ta alle emner i enkeltemneopptaket, da det vil ekskludere studenter som vil bygge på egen utdanning med de emner som inngår i undervisningsopptaket.

Info fra SA om korrekt registrering og retningslinjer: http://www.uib.no/foransatte/112349/enkeltemneordningen#tilby-emner-i-enkeltemneopptaket

Ta likevel hensyn til følgende:

a) Emner som meldes inn i enkeltemneopptaket må kunne settes til «DIREKTE» ved oppmelding når enkeltemneopptaket starter. Det er derfor ikke hensiktsmessig med emner som inngår i undervisningsopptaket. b) Emner som gir undervisningskompetanse eller er til støtte for andre opptak (f.eks Master) er spesielt verdifulle for eksterne studenter. c) Avanserte emner uten forkunnskapskrav eller emner som kun tilbys for bachelorstudenter på en spesifikk studieretning bør ikke inngå i enkeltemneopptaket