Git

Fra melon
Hopp til: navigasjon, søk

Git er et versjonskontroll system som kan være hendig å ha installert på maskinen(e).

Da er det mulig å tracke endringer i lokale konfigurasjonsfiler, aksessfiler, osv.

En ønsker dette i de tilfellene der det er flere personer som gjør endringer i oppsett, konfigurasjoner osv.

Git installeres på følgende måte:

yum -y install git-all

Lokalt git repo er laget på topp nivå:

cd /
git init

For å tracke en fil, må en først legge denne til git:

git add -f filnavn
git commit filnavn

Når en skriver git commit filnavn, kommer en inn i vi-editoren. For å editere, trykker en først på "i" (insert), skriv en kort forklaring, deretter trykk på ESC og

:wq!

(w=write) (q=quit)

Første gang en kjører git kommandoene så blir en spurt om å konfigurere navn og epost globalt. Det er en fordel:

git config --global user.name "fornavn etternavn"
git config --global user.email fornavn.etternavn@uib.no

Dersom en lurer på om en fil har endret seg siden sist:

git diff filnavn

eller hvem som har gjort en endring:

git blame filnavn

Git er lagt opp slik at en må være root for å commite og se endringer.

Git repoet er endret med:

chmod 750 /.git/

git kommandoer kjørt på Hibagon, Ssis og Bigfoot

Ikke helt riktig, for noen er kjørt på alle serverne, andre er kun kjørt på 2 av de. Og noen er kun kjørt på 1 av de. Uansett, kommandoene under er da en samling av alle kommandoene som ble kjørt til sammen på alle disse 3 serverne.

cd /
git init
echo "*" > .gitignore
cd /etc/httpd/conf.d

git add -f ssl-vhost.inc
git commit -m "Added ssl-vhost.inc" ssl-vhost.inc

git add -f ssl.conf
git commit -m "ssl conf" ssl.conf

git add -f phpMyAdmin.conf
git commit -m "phpMyadmin.conf" phpMyAdmin.conf
git add -f vhosts-eth0.conf
git commit -m "vhosts-eht0.conf" vhosts-eth0.conf

/etc/httpd/vhosts.d
git add -f moodle-aliases.inc
git commit -m "Moodle aliases.inc" moodle-aliases.inc

cd /etc/tomcat6
git add -f server.xml
git add -f tomcat6.conf
git commit -m "tomcat server.xml" server.xml
git commit -m "tomcat tomcat6.conf" tomcat6.conf

cd /usr/share/tomcat6/webapps/melonservice/WEB-INF/classes/melon/runnable/
git add -f melon.properties
git commit -m "melon.properties" melon.properties

cd /etc/automysqlbackup
git add -f myserver.conf
git add -f automysqlbackup.conf
git commit -m "myserver.conf automysqlbackup" myserver.conf
git commit -m "automysqlbackup.conf" automysqlbackup.conf

cd /usr/share/scripts/
git add -f /usr/share/scripts/*
git commit -m "diverse scripts" /usr/share/scripts/*

cd /etc/init.d/
git add -f scrumworks_init.sh
git commit -m "scrumworks initscript" scrumworks_init.sh