MelonService en Tomcat webapplikasjon

Fra melon
Hopp til: navigasjon, søk

Ønsker mer informasjon her fra systemeier.


'MelonService' er navnet på en Tomcat Webapplikasjon.

Denne er tilgjengelig i dag under følgende url: http://hibagon.uib.no/melonservice

På gamle Melon serveren er den tilgjengelig via: http://melon.uib.no:8080/melonservice

Ansatt-server til Infomedia: http://ssis.uib.no/melonservice

Denne wiki-siden bør forklare hva denne tomcat webapplikasjonen gjør, hvem som har laget denne, hvordan den er integrert med Moodle osv.

MelonService benytter Mysql

'MelonService' trenger Mysql for å kunne kjøre.

Se Mysql for hvordan Mysql er installert.

Mysql brukeren 'melon' blir gitt følgende rettigheter i Mysql:

select, insert, update, delete, create, alter, index, create temporary tables, lock tables

Dataene migreres ved å dumpe mysql databasen melonservice, deretter importeres denne ved å kjøre følgende kommando:

mysql -D melonservice -u melon -p < melonservice.sql

melon er da en Mysql bruker med rettigheter i databasen melonservice i Mysql.

melon.properties

Dette er en fil som kommer fra et eller annet sted. Det som er problemet er at denne har hardkodet i seg følgende linje:

results.path=/var/lib/tomcat5/webapps/melonservice/results/

noe som sikkert var riktig en gang for lenge siden, men i og med at versjonen av Tomcat er 6, så funker ikke dette.

Filen er oppdatert, slik at linjen er endret til:

 results.path=/var/lib/tomcat6/webapps/melonservice/results/

Passordet til mysql brukeren "melon"

Et forsøk på å endre passordet til brukeren "melon" på produksjonsserveren fører til at MelonService tjenesten feiler.

Det kan altså virke som at passordet er hardkodet inn et eller annet sted. Brukernavn og passord defineres normalt i context.xml filen. I dette tilfelle må passordet også være kodet inn et annet sted. Kan det være kompilert inn i Java koden en eller annen plass?

MelonService kjører, men av overnevnte grunner er passordet ikke endret på produksjonsserver (Hibagon).

Oppsummering

For at Tomcat tjenesten MelonService skal fungere så må en ha følgende på plass:

  • Mysql med databasen MelonService
  • Tomcat med Mysql JDBC driver (symlenket inn i Tomcat sin lib/ katalog)
  • LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib satt opp i tomcat6.conf filen
  • filen lib2gc.so.0 må være til stede i /usr/local/lib katalogen
  • /usr/local/bin/jcurve må være på plass og være eksekverbar
  • Filen(e) under /usr/share/tomcat6/webapps/melonservice/WEB-INF/classes/melon/runnable må inneha riktige stier
    • sjekk /usr/share/tomcat6/webapps/melonservice/WEB-INF/classes/melon/runnable/melon.properties. Denne skal inneholde:
results.path=/var/lib/tomcat6/webapps/melonservice/results/
  • Katalogen /usr/share/tomcat6/webapps/melonservice/results må være skrivbare for Tomcat
  • Dersom en skal kjøre perl scriptet macroecon.pl via cgi-bin i Apache, så må også Apache ha skriverettigheter i katalogen
/var/www/html/projects/melon/jcurve/results