Forskjell mellom versjoner av «Å»

 
Linje 1: Linje 1:
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Aarsakskoder_2010.xls Årsakskoder ved lønnsendringer]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Diverse/Aarsakskoder_2010.xls Årsakskoder ved lønnsendringer]

Nåværende revisjon fra 12. jun. 2013 kl. 14:35