Å

Revisjon per 2. jan. 2012 kl. 15:00 av Apokf (diskusjon | bidrag)

[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/ personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Aarsakskoder_2010.xls Årsakskoder ved lønnsendringer]