Informasjon om PAGA

Revisjon per 15. sep. 2009 kl. 13:18 av Apokf (diskusjon | bidrag)

PAGA er lønn- og personalsystemet ved Universitetet i Bergen som ble innført 1. oktober 2008. Økonomiavdelingen ved lønnskontoret er systemeier for lønn og personalsystemet.

Paga er kildesystemet for personalinformasjon til en rekke andre IT-systemer ved UiB. Lønn- og personalsystemet leverer persondata til Sebra som igjen leverer data til blant annet eksternweb, Frida med flere. Paga leverer kun data for ansatte med fast månedslønn til Sebra. Informasjon om timelønnede eller honorarlønnede kommer ikke fra Paga.

For ansatte på månedslønn innebærer dette at eventuelle endringer av personopplysninger må registreres i PAGA for å vises korrekt i de andre IT-systemene. Dette gjøres ved å kontakte personalkonsulent ved fakultetet som vil sørge for at korrekte data blir registrert i Paga.