Innsending av selvangivelse for utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge

Revisjon per 2. mar. 2011 kl. 15:25 av Apokf (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Lønn fra norsk arbeidsgiver til utenlandske statsborgere som utfører arbeidet i sitt hjemland oppgis på LTO-oppgaven i kode 113. Teksten på denne koden er: ”Lønn og godtgjørelse for arbeid utført i utlandet”. I tillegg blir det oppgitt landkode og tidsrom.

Det har vist seg at selv om innberetningen er korrekt, blir mange av disse arbeidstakerne ilignet restskatt. UiB ved Lønnskontoret har mottatt melding fra Skatt Vest på hvordan restskatt kan unngås. Det er viktig at personalkonsulentene ved denne type ansettelser formidler denne informasjonen videre til personer ved de respektive avdelinger som har med den utenlandske ansatte å gjøre, slik at de kan informere sine utenlandske ansatte om hva de bør gjøre for å unngå at skatten blir beregnet feil.

I følge Skatt Vest kan utenlandske statsborgere som utfører arbeidet i sitt hjemland unngå feil skatteberegning på følgende måte:

Beløpet som oppgis på LTO-oppgaven i kode 113 vil også fremkomme på den tilsendte selvangivelsen som den ansatte mottar fra skattemyndighetene. Selvangivelsen kommer normalt på norsk, men det er mulig å få tilsendt selvangivelse på engelsk dersom den ansatte ber om dette når de søker om skattekort.

Utenlandske ansatte som utfører arbeid i sitt hjemland må stryke beløpet i kode 113, og sette inn kr. 0,00 ved innsending av selvangivelsen. I tillegg må det vedlegges et brev hvor det redegjøres for hvorfor dette er gjort. I brevet må det fremkomme at beløpet som er oppgitt i kode 113 gjelder arbeid utført i den utenlandske statsborgerens hjemland. Den ansattes statsborgerskap må også oppgis i brevet.