Forskjell mellom versjoner av «Ledere»

Linje 8: Linje 8:
 
Det er kun ledere for avdelingen som kan søke om tilgang til PagaWeb for sine ansatte. Inntil videre kan dette kun gjøres for gruppene som er nevnt ovenfor.
 
Det er kun ledere for avdelingen som kan søke om tilgang til PagaWeb for sine ansatte. Inntil videre kan dette kun gjøres for gruppene som er nevnt ovenfor.
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/
+
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Soke_tilgang_pagaweb/bestilling_ny_pagaweb_bruker_2009.doc Søke om tilgang til PagaWeb]
persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Soke_tilgang_pagaweb/bestilling_ny_pagaweb_bruker_2009.doc Søke om tilgang til PagaWeb]
 

Revisjonen fra 2. jan. 2012 kl. 14:40

Søknadsskjema for tilgang til PagaWeb

Foreløpig er det kun fakultetsnivået som har fått tilgang til PagaWeb. Høsten 2009 vil personal- og lønnskonsulenter på fakultetsnivået får tilgang til å registrere lønns og personalopplysninger i PagaWeb. De vil da få rollen fastlønnsattestant.

I tillegg til fakultetsnivået har ansatte som har anvar for å opprette personalmapper i Ephorte muligheter til å få en begrenset tilgang til PagaWeb slik at de kan slå opp ansasttnummer.

Det er kun ledere for avdelingen som kan søke om tilgang til PagaWeb for sine ansatte. Inntil videre kan dette kun gjøres for gruppene som er nevnt ovenfor.

Søke om tilgang til PagaWeb