Ledere

Revisjon per 30. jul. 2012 kl. 14:15 av Apokf (diskusjon | bidrag)

Søknadsskjema for tilgang til PagaWeb

Søknadsskjema for tilgang til rolle som fastlønnsattestant (FLA) i PagaWeb

Personal- og lønnskonsulenter på fakultetsnivået får tilgang til å registrere lønns og personalopplysninger i PagaWeb. De vil da få rollen fastlønnsattestant.

I tillegg til fakultetsnivået har ansatte som har anvar for å opprette personalmapper i Ephorte muligheter til å få en begrenset tilgang til PagaWeb slik at de kan slå opp ansasttnummer.

Det er kun ledere ved fakultetsnivået som kan søke om at ansatte ved fakultetet får tilgang til rolle som fastlønnsattestant.

Søke om tilgang til PagaWeb


Søknadsskjema for tilgang til rolle som variabellønnsattestant (VLA), eller leder/stedfortreder for leder i PagaWeb

I løpet av 2012 vil alle institutter og avdelinger få tilgang til PagaWeb for alle ansatte. Ledere ved instituttene kan søke om at ansatte ved deres institutt får tilgang til rolle som variabellønnsattestant (VLA) eller leder/stedfortreder for leder rolle via skjemaet nedenfor:

Søke om tilgang til PagaWeb for instituttnivået