Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter»

 
(45 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
== Rutiner for registrering i PagaWeb ==
+
== Kjøreplaner og frister ==
  
 +
[http://pagaweb.b.uib.no/attestanter/kjoreplaner-og-frister Kjøreplaner og frister ]
  
[[Fil:Nytilsetting.doc]]
 
  
[[Nyansettelse]]
 
  
  
Endring
 
  
Arbeidstaker slutter
+
 
 +
== Rutiner for registrering i PagaWeb for UiB ==
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Nyansettelse_2010-2.doc Nyansettelse]
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Endring_2010-02-15.doc Endring]
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Professor_opprykk_2009-10-30.doc Professor opprykk]
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/DRgrad_opprykk_2009-10-30.doc Dr.gradsopprykk]
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Slutter_2011-01.doc Arbeidstaker slutter]
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Meldinger_2011-01.doc Andre meldinger]
 +
 
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Tilleggsopplysninger_2011-01.doc Tilleggsopplysninger]
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Personinfo_2011-01.doc Person og familieinformasjon]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb ==
 +
 
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Masseregistrering_fraver_2011-01.doc Masseregistrering av fravær]
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Permisjon_2011-01.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Foreldrepermisjon_2011-01.doc Foreldre og adopsjonspermisjon]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Kompetansekrav ==
 +
 
 +
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Attestant_for_fastlonn_UiB_2009.doc Attestant for fastlønn]

Nåværende revisjon fra 12. jun. 2013 kl. 14:08