Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter»

Linje 1: Linje 1:
 
== Rutiner for registrering i PagaWeb for UiB ==
 
== Rutiner for registrering i PagaWeb for UiB ==
  
http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Nyansettelse_2010-2.doc Nyansettelse
+
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Nyansettelse_2010-2.doc Nyansettelse]
  
 
http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Endring_2010-02-15.doc Endring
 
http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Endring_2010-02-15.doc Endring

Revisjonen fra 2. jan. 2012 kl. 14:18