Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter»

Linje 2: Linje 2:
  
 
[http://pagaweb.b.uib.no/attestanter/kjoreplaner-og-frister Kjøreplaner og frister ]
 
[http://pagaweb.b.uib.no/attestanter/kjoreplaner-og-frister Kjøreplaner og frister ]
 +
 +
 +
  
  
Linje 7: Linje 10:
 
== Rutiner for registrering i PagaWeb for UiB ==
 
== Rutiner for registrering i PagaWeb for UiB ==
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Nyansettelse_2010-2.doc Nyansettelse]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA/Nyansettelse_2010-2.doc Nyansettelse]
  
 
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Endring_2010-02-15.doc Endring]
 
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Endring_2010-02-15.doc Endring]

Revisjonen fra 12. jun. 2013 kl. 14:03