Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter Uni Research»

Linje 6: Linje 6:
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Nyansettelser_Uni_Research.doc Nyansettelse]
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Nyansettelser_Uni_Research.doc Nyansettelse]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Endring_Unifob.doc Endring]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Endring_Uni_Research.doc Endring]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Slutter_Unifob.doc Arbeidstaker slutter]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Slutter_Uni_Research.doc Arbeidstaker slutter]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Meldinger_Unifob.doc Andre meldinger]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Meldinger_Uni_Research.doc Andre meldinger]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Tilleggsopplysninger_Unifob.doc Tilleggsopplysninger]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Tilleggsopplysninger_Uni_Research.doc Tilleggsopplysninger]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Personinfo_Unifob.doc Personinformasjon]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Personinfo_Uni_Research.doc Personinformasjon]
  
  
 
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Uni Reasearch ==
 
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Uni Reasearch ==
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Masseregistrering_fraver_2009_Unifob.doc Masseregistrering av fravær]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Masseregistrering_fraver_2009_Uni_Research.doc Masseregistrering av fravær]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Permisjon_2009_Unifob.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Permisjon_2009_Uni_Research.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Fodselspermisjon_2009_Unifob.doc Fødsels og adopsjonspermisjon]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Fodselspermisjon_2009_Uni_Research.doc Fødsels og adopsjonspermisjon]
  
  

Revisjonen fra 19. mar. 2010 kl. 14:57