Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter Uni Research»

Linje 10: Linje 10:
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Slutter_Uni_Research.doc Arbeidstaker slutter]
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Slutter_Uni_Research.doc Arbeidstaker slutter]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Meldinger_Uni_Research.doc Andre meldinger]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Meldinger_2011-01.doc Andre meldinger]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Tilleggsopplysninger_Uni_Research.doc Tilleggsopplysninger]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Tilleggsopplysninger_2011-01.doc Tilleggsopplysninger]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Personinfo_2011-01.doc
 +
Person og familieinformasjon]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Personinfo_Uni_Research.doc Personinformasjon]
 
  
  
Linje 21: Linje 23:
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Masseregistrering_fraver_2011-01.doc Masseregistrering av fravær]
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Masseregistrering_fraver_2011-01.doc Masseregistrering av fravær]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Permisjon_2011-01_Uni_Research.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Permisjon_2011-01.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
  
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Foreldrepermisjon_2011-01.doc Foreldrepermisjon]
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Foreldrepermisjon_2011-01.doc Foreldrepermisjon]

Revisjonen fra 12. jan. 2011 kl. 13:57