Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter Uni Research»

Linje 14: Linje 14:
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Tilleggsopplysninger_2011-01.doc Tilleggsopplysninger]
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Tilleggsopplysninger_2011-01.doc Tilleggsopplysninger]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Personinfo_2011-01.doc  
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Personinfo_2011-01.doc Person og familieinformasjon]
Person og familieinformasjon]
 
  
  

Revisjonen fra 12. jan. 2011 kl. 14:01

Rutiner for registrering i PagaWeb for Uni Research

Nyansettelse

Endring

Arbeidstaker slutter

Andre meldinger

Tilleggsopplysninger

Person og familieinformasjon


Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Uni Reasearch

Masseregistrering av fravær

Permisjon eller delvis redusert stilling

ForeldrepermisjonKompetansekrav

Attestant for fastlønn