Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter Uni Research»

Linje 8: Linje 8:
  
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Nyansettelser_Uni_Research.doc Nyansettelse]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/Nyansettelser_Uni_Research.doc Nyansettelse]
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Endring_Uni_Research.doc Endring]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/Endring_Uni_Research.doc Endring]
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Slutter_Uni_Research.doc Arbeidstaker slutter]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/Slutter_Uni_Research.doc Arbeidstaker slutter]
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Meldinger_2011-01.doc Andre meldinger]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/UNI_Meldinger_2011-01.doc Andre meldinger]
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Tilleggsopplysninger_2011-01.doc Tilleggsopplysninger]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/UNI_Tilleggsopplysninger_2011-01.doc Tilleggsopplysninger]
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Personinfo_2011-01.doc Person og familieinformasjon]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/UNI_Personinfo_2011-01.doc Person og familieinformasjon]
  
  
Linje 24: Linje 24:
 
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Uni Reasearch ==
 
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Uni Reasearch ==
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Masseregistrering_fraver_2011-01.doc Masseregistrering av fravær]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/UNI_Masseregistrering_fraver_2011-01.doc Masseregistrering av fravær]
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Permisjon_2011-01.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/UNI_Permisjon_2011-01.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Foreldrepermisjon_2011-01.doc Foreldrepermisjon og adopsjonspermisjon]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Rutiner_FLA_UNI/UNI_Foreldrepermisjon_2011-01.doc Foreldrepermisjon og adopsjonspermisjon]
  
  
Linje 35: Linje 35:
 
== Kompetansekrav ==
 
== Kompetansekrav ==
  
[http://skygge2190.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2190/www/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Roller/Attestant_for_fastlonn_UiB_2009.doc Attestant for fastlønn]
+
[http://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/Wiki_Personalportal/Roller/Attestant_for_fastlonn_UiB_2009.doc Attestant for fastlønn]

Revisjonen fra 12. jun. 2013 kl. 14:24