Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter Uni Research»

Linje 10: Linje 10:
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Slutter_Uni_Research.doc Arbeidstaker slutter]
 
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Slutter_Uni_Research.doc Arbeidstaker slutter]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Meldinger_Uni_Research.doc Andre meldinger]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Meldinger_Uni_Research.doc Andre meldinger]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Tilleggsopplysninger_Uni_Research.doc Tilleggsopplysninger]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Tilleggsopplysninger_Uni_Research.doc Tilleggsopplysninger]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Personinfo_Uni_Research.doc Personinformasjon]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Personinfo_Uni_Research.doc Personinformasjon]
  
  
 
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Uni Reasearch ==
 
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Uni Reasearch ==
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Masseregistrering_fraver_2009_Uni_Research.doc Masseregistrering av fravær]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Masseregistrering_fraver_2011-01.doc Masseregistrering av fravær]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Permisjon_2009_Uni_Research.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Permisjon_2011-01_Uni_Research.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Fodselspermisjon_2009_Uni_Research.doc Fødsels og adopsjonspermisjon]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/UNI_Foreldrepermisjon_2011-01.doc Foreldrepermisjon]
  
  

Revisjonen fra 12. jan. 2011 kl. 13:53

Rutiner for registrering i PagaWeb for Uni Research

Nyansettelse

Endring

Arbeidstaker slutter

Andre meldinger

Tilleggsopplysninger

Personinformasjon


Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Uni Reasearch

Masseregistrering av fravær

Permisjon eller delvis redusert stilling

ForeldrepermisjonKompetansekrav

Attestant for fastlønn