Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter Unifob»

(Ny side: xxx)
 
Linje 1: Linje 1:
xxx
+
== Rutiner for registrering i PagaWeb for UiB ==
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Nyansettelse_2009-07-02.doc Nyansettelse]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Endring_2009-07-02.doc Endring]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Slutter_2009-07-02.doc Arbeidstaker slutter]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Meldinger_2009-07-02.doc Andre meldinger]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Tilleggsopplysninger_2009-07-02.doc Tilleggsopplysninger]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Personinfo_2009-07-02.doc Personinformasjon]
 +
 
 +
 
 +
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb ==
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Masseregistrering_fraver_2009.doc Masseregistrering av fravær]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Permisjon_2009.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Fodselspermisjon_2009.doc Fødsels og adopsjonspermisjon]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Kompetansekrav ==
 +
 
 +
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Roller/Attestant_for_fastlonn_UiB_2009.doc Attestant for fastlønn]

Revisjonen fra 23. sep. 2009 kl. 14:31