Forskjell mellom versjoner av «Personalkonsulenter Unifob»

Linje 4: Linje 4:
  
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Nyansettelse_2009-07-02.doc Nyansettelse]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Nyansettelse_Unifob.doc Nyansettelse]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Endring_2009-07-02.doc Endring]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Endring_Unifob.doc Endring]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Slutter_2009-07-02.doc Arbeidstaker slutter]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Slutter_Unifob.doc Arbeidstaker slutter]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Meldinger_2009-07-02.doc Andre meldinger]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Meldinger_Unifob.doc Andre meldinger]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Tilleggsopplysninger_2009-07-02.doc Tilleggsopplysninger]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Tilleggsopplysninger_Unifob.doc Tilleggsopplysninger]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Personinfo_2009-07-02.doc Personinformasjon]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Personinfo_Unifob.doc Personinformasjon]
  
  
 
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Unifob A/S ==
 
== Rutiner for registrering av fravær i PagaWeb for Unifob A/S ==
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Masseregistrering_fraver_2009.doc Masseregistrering av fravær]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Masseregistrering_fraver_2009.doc Masseregistrering av fravær]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Permisjon_2009.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Permisjon_2009.doc Permisjon eller delvis redusert stilling]
  
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Rutiner_personalkonsulenter/Fodselspermisjon_2009.doc Fødsels og adopsjonspermisjon]
+
[http://www.uib.no/persok/personal/Kun_intranett/PAGAWEB/Unifob_rutiner/Fodselspermisjon_2009.doc Fødsels og adopsjonspermisjon]
  
  

Revisjonen fra 23. sep. 2009 kl. 14:51