Forskjell mellom versjoner av «Utenlandske statsborgere»

 
(10 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 
== Søknad om skattekort ==
 
== Søknad om skattekort ==
  
Det sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her  skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.
+
Utenlandske statsborgere møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort og få tildelt D-nr. Arbeidsgiver kan ikke søke om skattekort for disse personene.
  
Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet.
+
Dersom ansatte har fått et ID-nr, må det sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.  
Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling.
 
Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.
 
  
Utenlandske statsborger skal kun betale skatt for delen av lønnen hvor de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift for dette. I tillegg krever noen land arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen hvor de arbeider i utlandet. I disse tilfellene vil UiB motta faktura i ettertid på slik arbeidsgiveravgift.
+
I desember må fakultetet lage en oversikt over utenlandske statsborgeres som vil være ansatt også neste år. Listen må inneholde opplysninger om ansattnummer, fødselsnummer, navn, og hvor mange dager den ansatte skal arbeide i Norge neste år. Listen sendes til lønnskontoret som videresender en samlet oversikt til skattekontoret.
Dette vil da bli belastet samme kontering som lønnen blir ført på.
+
 
 +
Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet. Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling. Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.
 +
 
 +
Utenlandske statsborgere skal kun betale skatt for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift. UiB er også pliktig å betale utenlandsk arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i utlandet, dersom vedkommende land har arbeidsgiveravgift. Utenlandsk arbeidsgiveravgift avsettes ikke i Paga. Etter innberetting av lønn til vedkommende land, får UiB faktura. Fakturaen kostnadsføres ved betaling.
 +
 
 +
Lønnskontoret må innrapportere lønn opptjent i utland slik at lønns- og trekkoppgave blir korrekt. Dette må gjøres ved at den ansatte settes lønnstype '''B''' (Honorar/beløpslønn) i arbeidsforholdet. Deretter blir lønnen registrert som fast tillegg (se arkfane for Faste tillegg/trekk). Her vil
 +
du se den innrapporterte lønnen. I mange tilfeller får lønnskontoret først i ettertid opplysning om at deler av arbeidet blir utført i utlandet. I disse tilfellene må lønnkontoret avslutte arbeidsforhold nr. 1 og legge inn et nytt arbeidsforhold nr. 2 for å registrere den ansatte som lønnstype '''B''' (Honorar/beløpslønn).
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Utenlandske bokstaver i navn eller adresse ==
 +
 
 +
Utenlandske personer som skal ha lønn utbetalt til bank i utlandet, og personer som får utbetalingskort, må ikke registreres med utenlandske bokstaver i navnet eller adressefelt. For eksempel ü må skrives som u, ä må skrives som a, og det er ikke mulig å bruke apostrofer over bokstaver
  
  
Linje 14: Linje 24:
 
== Skjema for nytilsetting ==
 
== Skjema for nytilsetting ==
 
   
 
   
Dette skjemaet fylles ut av fastlønnsattestanter på fakultetet. For statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet, må følgende opplysninger registreres i merknadsfeltet; Hvilken periode den ansatte er i Norge (for eksempel 5 dg høst, 5 dg vår.) Disse dagene vil da bli innrapportert på lønn og trekkoppgaven med 100% lønn opptjent i Norge. Resten vil bli innrapportert som lønn opptjent i utland for utenlandsk statsborger.
+
Dette skjemaet fylles ut av fastlønnsattestanter på fakultetet. For statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet, må følgende opplysninger registreres i merknadsfeltet; Hvilken periode den ansatte er i Norge (for eksempel 5 dg høst, 5 dg vår.) Disse dagene vil da bli innrapportert på lønns- og trekkoppgaven med 100% lønn opptjent i Norge. Resten vil bli innrapportert som lønn opptjent i utland for utenlandsk statsborger.

Nåværende revisjon fra 16. feb. 2011 kl. 11:29

Søknad om skattekort

Utenlandske statsborgere må møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort og få tildelt D-nr. Arbeidsgiver kan ikke søke om skattekort for disse personene.

Dersom ansatte har fått et ID-nr, må det sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.

I desember må fakultetet lage en oversikt over utenlandske statsborgeres som vil være ansatt også neste år. Listen må inneholde opplysninger om ansattnummer, fødselsnummer, navn, og hvor mange dager den ansatte skal arbeide i Norge neste år. Listen sendes til lønnskontoret som videresender en samlet oversikt til skattekontoret.

Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet. Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling. Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.

Utenlandske statsborgere skal kun betale skatt for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift. UiB er også pliktig å betale utenlandsk arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i utlandet, dersom vedkommende land har arbeidsgiveravgift. Utenlandsk arbeidsgiveravgift avsettes ikke i Paga. Etter innberetting av lønn til vedkommende land, får UiB faktura. Fakturaen kostnadsføres ved betaling.

Lønnskontoret må innrapportere lønn opptjent i utland slik at lønns- og trekkoppgave blir korrekt. Dette må gjøres ved at den ansatte settes på lønnstype B (Honorar/beløpslønn) i arbeidsforholdet. Deretter blir lønnen registrert som fast tillegg (se arkfane for Faste tillegg/trekk). Her vil du se den innrapporterte lønnen. I mange tilfeller får lønnskontoret først i ettertid opplysning om at deler av arbeidet blir utført i utlandet. I disse tilfellene må lønnkontoret avslutte arbeidsforhold nr. 1 og legge inn et nytt arbeidsforhold nr. 2 for å registrere den ansatte som lønnstype B (Honorar/beløpslønn).


Utenlandske bokstaver i navn eller adresse

Utenlandske personer som skal ha lønn utbetalt til bank i utlandet, og personer som får utbetalingskort, må ikke registreres med utenlandske bokstaver i navnet eller adressefelt. For eksempel ü må skrives som u, ä må skrives som a, og det er ikke mulig å bruke apostrofer over bokstaver


Skjema for nytilsetting

Dette skjemaet fylles ut av fastlønnsattestanter på fakultetet. For statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet, må følgende opplysninger registreres i merknadsfeltet; Hvilken periode den ansatte er i Norge (for eksempel 5 dg høst, 5 dg vår.) Disse dagene vil da bli innrapportert på lønns- og trekkoppgaven med 100% lønn opptjent i Norge. Resten vil bli innrapportert som lønn opptjent i utland for utenlandsk statsborger.