Forskjell mellom versjoner av «Utenlandske statsborgere»

Linje 3: Linje 3:
 
Det må sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her  skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.
 
Det må sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her  skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.
  
Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling og arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet.
+
Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet.
 
Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling.
 
Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling.
 
Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.
 
Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.

Revisjonen fra 29. okt. 2009 kl. 13:46

Søknad om skattekort

Det må sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.

Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet. Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling. Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.