Forskjell mellom versjoner av «Utenlandske statsborgere»

Linje 2: Linje 2:
  
 
Det må sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.  
 
Det må sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.  
 +
 
I desember må fakultetet lage en oversikt over utenlandske statsborgeres som vil være ansatt også neste år. Listen må inneholde opplysninger om ansattnummer, fødselsnummer, navn, og hvor mange dager den ansatte skal arbeide i Norge neste år. Listen sendes til lønnskontoret som videresender en samlet oversikt til skattekontoret.  
 
I desember må fakultetet lage en oversikt over utenlandske statsborgeres som vil være ansatt også neste år. Listen må inneholde opplysninger om ansattnummer, fødselsnummer, navn, og hvor mange dager den ansatte skal arbeide i Norge neste år. Listen sendes til lønnskontoret som videresender en samlet oversikt til skattekontoret.  
 +
 
Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet. Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling. Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.  
 
Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet. Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling. Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.  
Utenlandske statsborgere skal kun betale skatt for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift.  UiB er også pliktig å betale utenlandsk arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i utlandet, dersom vedkommende land har arbeidsgiveravgift. Utenlandsk arbeidsgiveravgift avsettes ikke i Paga. Etter innberetting av lønn til vedkommende land, får UiB faktura. Fakturaen kostnadsføres ved betaling
+
 
 +
Utenlandske statsborgere skal kun betale skatt for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift.  UiB er også pliktig å betale utenlandsk arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i utlandet, dersom vedkommende land har arbeidsgiveravgift. Utenlandsk arbeidsgiveravgift avsettes ikke i Paga. Etter innberetting av lønn til vedkommende land, får UiB faktura. Fakturaen kostnadsføres ved betaling.
 +
 
  
  

Revisjonen fra 5. nov. 2009 kl. 13:28

Søknad om skattekort

Det må sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.

I desember må fakultetet lage en oversikt over utenlandske statsborgeres som vil være ansatt også neste år. Listen må inneholde opplysninger om ansattnummer, fødselsnummer, navn, og hvor mange dager den ansatte skal arbeide i Norge neste år. Listen sendes til lønnskontoret som videresender en samlet oversikt til skattekontoret.

Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet. Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling. Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.

Utenlandske statsborgere skal kun betale skatt for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift. UiB er også pliktig å betale utenlandsk arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i utlandet, dersom vedkommende land har arbeidsgiveravgift. Utenlandsk arbeidsgiveravgift avsettes ikke i Paga. Etter innberetting av lønn til vedkommende land, får UiB faktura. Fakturaen kostnadsføres ved betaling.Utenlandske bokstaver i navn eller adresse

Utenlandske personer som skal ha lønn utbetalt til bank i utlandet, og personer som får utbetalingskort, må ikke registreres med utenlandske bokstaver i navnet eller adressefelt. For eksempel ü må skrives som u, ä må skrives som a, og det er ikke mulig å bruke apostrofer over bokstaver


Skjema for nytilsetting

Dette skjemaet fylles ut av fastlønnsattestanter på fakultetet. For statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet, må følgende opplysninger registreres i merknadsfeltet; Hvilken periode den ansatte er i Norge (for eksempel 5 dg høst, 5 dg vår.) Disse dagene vil da bli innrapportert på lønn og trekkoppgaven med 100% lønn opptjent i Norge. Resten vil bli innrapportert som lønn opptjent i utland for utenlandsk statsborger.