Forskjell mellom versjoner av «Utenlandske statsborgere»

Linje 11: Linje 11:
 
Utenlandske statsborgere skal kun betale skatt for den delen av lønnen hvor de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift for dette. I tillegg krever noen land arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen hvor de arbeider i utlandet. I disse tilfellene vil UiB motta faktura i ettertid på slik arbeidsgiveravgift.
 
Utenlandske statsborgere skal kun betale skatt for den delen av lønnen hvor de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift for dette. I tillegg krever noen land arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen hvor de arbeider i utlandet. I disse tilfellene vil UiB motta faktura i ettertid på slik arbeidsgiveravgift.
 
Dette vil da bli belastet på samme kontering som lønnen blir ført på.
 
Dette vil da bli belastet på samme kontering som lønnen blir ført på.
 +
 +
 +
 +
== Utenlandske bokstaver i navn eller adresse ==
 +
 +
Utenlandske personer som skal ha lønn utbetalt til bank i utlandet, og personer som får utbetalingskort, må ikke registreres med utenlandske bokstaver i navnet eller adressefelt.
 +
For eksempel ü må skrives som u, ä må skrives som a, og det er ikke mulig å bruke apostrofer over bokstaver
  
  

Revisjonen fra 29. okt. 2009 kl. 14:38

Søknad om skattekort

Det må sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.

I desember må fakultetet lage en oversikt over utenlandske statsborgeres som vil være ansatt også neste år. Listen må inneholde opplysninger om ansattnr, fødselsnummer, navn, og hvor mange dager den ansatte skal arbeide i Norge neste år. Listen sendes til lønnskontoret som videresende en samlet oversikt til ligningskontoret.

Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet. Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling. Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.

Utenlandske statsborgere skal kun betale skatt for den delen av lønnen hvor de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift for dette. I tillegg krever noen land arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen hvor de arbeider i utlandet. I disse tilfellene vil UiB motta faktura i ettertid på slik arbeidsgiveravgift. Dette vil da bli belastet på samme kontering som lønnen blir ført på.


Utenlandske bokstaver i navn eller adresse

Utenlandske personer som skal ha lønn utbetalt til bank i utlandet, og personer som får utbetalingskort, må ikke registreres med utenlandske bokstaver i navnet eller adressefelt. For eksempel ü må skrives som u, ä må skrives som a, og det er ikke mulig å bruke apostrofer over bokstaver


Skjema for nytilsetting

Dette skjemaet fylles ut av fastlønnsattestanter på fakultetet. For statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet, må følgende opplysninger registreres i merknadsfeltet; Hvilken periode den ansatte er i Norge (for eksempel 5 dg høst, 5 dg vår.) Disse dagene vil da bli innrapportert på lønn og trekkoppgaven med 100% lønn opptjent i Norge. Resten vil bli innrapportert som lønn opptjent i utland for utenlandsk statsborger.