Forskjell mellom versjoner av «Utenlandske statsborgere»

Linje 6: Linje 6:
 
Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling.
 
Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling.
 
Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.
 
Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.
 +
 +
 +
== Skjema for nytilsetting ==
 +
 +
Dette skjemaet fylles ut av fastlønnsattestanter på fakultetet. For statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet må følgende opplysninger registreres i merkandsfeletet; Hvilken periode den ansatte er i Norge (for eksempel 5 dg høst, 5 dg vår.) Disse dagene vil da bli innrapportert på lønn og trekkoppgaven med 100% lønn opptjent i Norge. Resten vil bli innrapportert som lønn opptjent i utland for utenlandsk statsborger.

Revisjonen fra 29. okt. 2009 kl. 13:51

Søknad om skattekort

Det må sendes søknad om skattekort hvert år for utenlandske statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet. Når det søkes om skattekort skal dere i søknaden ikke fylle ut feltene som angår "Forventet inntekt i år/Expected income this year". I stedet skal dere bruke feltet ”Andre opplysninger/Other information”. Her skal total inntekt for året oppgis, samt den skattepliktige inntekten disse tjener mens de er i Norge.

Eksempel: En person er ansatt i 20 % stilling, arbeider 5 dg i Norge hvert år, og resten i utlandet. Total inntekt for året vil da bli forventet inntekt for lønn i 20% stilling. Den skattepliktige inntekten de tjener mens de er i Norge blir da forventet lønn for 5 dager i Norge i 100% stilling ettersom vi antar at personen arbeider full tid den perioden han/hun er i Norge.


Skjema for nytilsetting

Dette skjemaet fylles ut av fastlønnsattestanter på fakultetet. For statsborgere som utfører deler av arbeidet i utlandet må følgende opplysninger registreres i merkandsfeletet; Hvilken periode den ansatte er i Norge (for eksempel 5 dg høst, 5 dg vår.) Disse dagene vil da bli innrapportert på lønn og trekkoppgaven med 100% lønn opptjent i Norge. Resten vil bli innrapportert som lønn opptjent i utland for utenlandsk statsborger.