Forskjell mellom versjoner av «Utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge»

 
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 
Utenlandske statsborgere må møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort.  
 
Utenlandske statsborgere må møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort.  
Utenlandske statsborgere kan ikke arbeider i Norge, kan derfor ikke søke om skattekort og må derfor tildeles et fiktivt fødselsnummer. Dette kan fastlønnnattestantene registerere ved kun å legge fødselsdato på personen. Da vil systemet automatisk generere et fiktivt fødselsnummer som starter med tallet 8.
+
Utenlandske statsborgere kan ikke arbeider i Norge, kan derfor ikke søke om skattekort og må derfor tildeles et fiktivt fødselsnummer. Fastlønnnattestantene registrerer fiktivt fødselsnummer ved kun å registrere fødselsdato på personen. Da vil systemet automatisk generere et fiktivt fødselsnummer som starter med tallet 8. Dersom dere ikke mottar et D-nr på disse personenen innen rimelig tid, kan dette tyde på at personene ikke arbeider i Norge i det hele tatt. Det er viktig å være oppmerksom på at utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge ikke har rettigheter i Folketrygden og er ikke medlem av Statens pensjonskasse.
 
  
 +
I tillegg kan det forekomme at utenlandske statsborgerer har fått et D-nr, men senere reiser til hjemlandet og gjør resten av arbeidet der. Denne gruppen vil ha rettigheter i Folketrygden og SPK i den perioden de er bosatt i Norge. Når de reiser tilbake til hjemlandet og ikke lenger er bosatt i Norge, mister de sine rettigheter i Folketrygden og blir utmeldt av SPK.
  
skal kun betale skatt for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift. UiB er også pliktig å betale utenlandsk arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i utlandet, dersom vedkommende land har arbeidsgiveravgift. Utenlandsk arbeidsgiveravgift avsettes ikke i Paga. Etter innberetting av lønn til vedkommende land, får UiB faktura. Fakturaen kostnadsføres ved betaling.  
+
'''Det er derfor svært viktig at lønnskontoret får melding om utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge slik at lønn- og trekkoppgave samt melding til SPK blir innberettet korrekt på disse personene.'''
  
Lønnskontoret må innrapportere lønn opptjent i utland slik at lønns- og trekkoppgave blir korrekt. Dette må gjøres ved at den ansatte settes på lønnstype B (Honorar/beløpslønn) i arbeidsforholdet. Deretter blir lønnen registrert som fast tillegg (se arkfane for Faste tillegg/trekk). Her vil du se den innrapporterte lønnen. I mange tilfeller får lønnskontoret først i ettertid opplysning om at deler av arbeidet blir utført i utlandet. I disse tilfellene må lønnkontoret avslutte arbeidsforhold nr. 1 og legge inn et nytt arbeidsforhold nr. 2 for å registrere den ansatte som lønnstype B (Honorar/beløpslønn).
+
Se også informasjon Utenlandske statsborgere på A-Å side.

Nåværende revisjon fra 2. mar. 2011 kl. 10:20

Utenlandske statsborgere må møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort. Utenlandske statsborgere kan ikke arbeider i Norge, kan derfor ikke søke om skattekort og må derfor tildeles et fiktivt fødselsnummer. Fastlønnnattestantene registrerer fiktivt fødselsnummer ved kun å registrere fødselsdato på personen. Da vil systemet automatisk generere et fiktivt fødselsnummer som starter med tallet 8. Dersom dere ikke mottar et D-nr på disse personenen innen rimelig tid, kan dette tyde på at personene ikke arbeider i Norge i det hele tatt. Det er viktig å være oppmerksom på at utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge ikke har rettigheter i Folketrygden og er ikke medlem av Statens pensjonskasse.

I tillegg kan det forekomme at utenlandske statsborgerer har fått et D-nr, men senere reiser til hjemlandet og gjør resten av arbeidet der. Denne gruppen vil ha rettigheter i Folketrygden og SPK i den perioden de er bosatt i Norge. Når de reiser tilbake til hjemlandet og ikke lenger er bosatt i Norge, mister de sine rettigheter i Folketrygden og blir utmeldt av SPK.

Det er derfor svært viktig at lønnskontoret får melding om utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge slik at lønn- og trekkoppgave samt melding til SPK blir innberettet korrekt på disse personene.

Se også informasjon Utenlandske statsborgere på A-Å side.