Forskjell mellom versjoner av «Utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge»

Linje 2: Linje 2:
 
Utenlandske statsborgere kan ikke arbeider i Norge, kan derfor ikke søke om skattekort og må derfor tildeles et fiktivt fødselsnummer. Fastlønnnattestantene registrerer fiktivt fødselsnummer ved kun å legge fødselsdato på personen. Da vil systemet automatisk generere et fiktivt fødselsnummer som starter med tallet 8. Dersom dere ikke mottar et D-nr på disse personenen innen rimelig tid, kan dette tyde på at personene ikke arbeider i Norge i det hele tatt. Det er viktig å være oppmerksom på at utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge heller ikke har rettigheter i Folketrygden og er ikke medlem av Statens pensjonskasse.
 
Utenlandske statsborgere kan ikke arbeider i Norge, kan derfor ikke søke om skattekort og må derfor tildeles et fiktivt fødselsnummer. Fastlønnnattestantene registrerer fiktivt fødselsnummer ved kun å legge fødselsdato på personen. Da vil systemet automatisk generere et fiktivt fødselsnummer som starter med tallet 8. Dersom dere ikke mottar et D-nr på disse personenen innen rimelig tid, kan dette tyde på at personene ikke arbeider i Norge i det hele tatt. Det er viktig å være oppmerksom på at utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge heller ikke har rettigheter i Folketrygden og er ikke medlem av Statens pensjonskasse.
  
I tillegg kan det forekomme at utenlandske statsborgerer har fått et D-nr, men senere reiser til hjemlandet og gjør resten av arbeidet der slik at de ikke lenger er bosatt i Norge. Denne gruppen vil ha rettigheter i Folketrygden og SPK i den perioden de er bosatt i Norge. Når de reiser tilbake til hjemlandet mister de sine rettigheter i Folketrygden og blir utmeldt av SPK.
+
I tillegg kan det forekomme at utenlandske statsborgerer har fått et D-nr, men senere reiser til hjemlandet og gjør resten av arbeidet der. Denne gruppen vil ha rettigheter i Folketrygden og SPK i den perioden de er bosatt i Norge. Når de reiser tilbake til hjemlandet og ikke lenger er bosatt i Norge, mister de sine rettigheter i Folketrygden og blir utmeldt av SPK.  
  
 
'''Det er derfor svært viktig at lønnskontoret får melding om utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge slik at lønn- og trekkoppgave samt melding til SPK blir innberettet korrekt på disse personene.'''
 
'''Det er derfor svært viktig at lønnskontoret får melding om utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge slik at lønn- og trekkoppgave samt melding til SPK blir innberettet korrekt på disse personene.'''
  
 
Se også informasjon Utenlandske statsborgere på A-Å side.
 
Se også informasjon Utenlandske statsborgere på A-Å side.

Revisjonen fra 16. feb. 2011 kl. 12:17

Utenlandske statsborgere må møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort. Utenlandske statsborgere kan ikke arbeider i Norge, kan derfor ikke søke om skattekort og må derfor tildeles et fiktivt fødselsnummer. Fastlønnnattestantene registrerer fiktivt fødselsnummer ved kun å legge fødselsdato på personen. Da vil systemet automatisk generere et fiktivt fødselsnummer som starter med tallet 8. Dersom dere ikke mottar et D-nr på disse personenen innen rimelig tid, kan dette tyde på at personene ikke arbeider i Norge i det hele tatt. Det er viktig å være oppmerksom på at utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge heller ikke har rettigheter i Folketrygden og er ikke medlem av Statens pensjonskasse.

I tillegg kan det forekomme at utenlandske statsborgerer har fått et D-nr, men senere reiser til hjemlandet og gjør resten av arbeidet der. Denne gruppen vil ha rettigheter i Folketrygden og SPK i den perioden de er bosatt i Norge. Når de reiser tilbake til hjemlandet og ikke lenger er bosatt i Norge, mister de sine rettigheter i Folketrygden og blir utmeldt av SPK.

Det er derfor svært viktig at lønnskontoret får melding om utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge slik at lønn- og trekkoppgave samt melding til SPK blir innberettet korrekt på disse personene.

Se også informasjon Utenlandske statsborgere på A-Å side.