Utenlandske statsborgere som ikke arbeider i Norge

Revisjon per 16. feb. 2011 kl. 11:36 av Apokf (diskusjon | bidrag)

Utenlandske statsborgere må møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort. Utenlandske statsborgere kan ikke arbeider i Norge, kan derfor ikke søke om skattekort og må derfor tildeles et fiktivt fødselsnummer. Dette kan fastlønnnattestantene registerere ved kun å legge fødselsdato på personen. Da vil systemet automatisk generere et fiktivt fødselsnummer som starter med tallet 8.


skal kun betale skatt for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i Norge. UiB avsetter norsk arbeidsgiveravgift. UiB er også pliktig å betale utenlandsk arbeidsgiveravgift for den delen av lønnen som opptjenes når de arbeider i utlandet, dersom vedkommende land har arbeidsgiveravgift. Utenlandsk arbeidsgiveravgift avsettes ikke i Paga. Etter innberetting av lønn til vedkommende land, får UiB faktura. Fakturaen kostnadsføres ved betaling.

Lønnskontoret må innrapportere lønn opptjent i utland slik at lønns- og trekkoppgave blir korrekt. Dette må gjøres ved at den ansatte settes på lønnstype B (Honorar/beløpslønn) i arbeidsforholdet. Deretter blir lønnen registrert som fast tillegg (se arkfane for Faste tillegg/trekk). Her vil du se den innrapporterte lønnen. I mange tilfeller får lønnskontoret først i ettertid opplysning om at deler av arbeidet blir utført i utlandet. I disse tilfellene må lønnkontoret avslutte arbeidsforhold nr. 1 og legge inn et nytt arbeidsforhold nr. 2 for å registrere den ansatte som lønnstype B (Honorar/beløpslønn).