BOA dokumentbank

Fra Økonomiavdelingen
Hopp til: navigasjon, søk

Regelverk


Rutinebeskrivelse


Brukerdokumentasjon

Siste versjon av Excel Budsjett Mal ligger på område uibfelles(\\skuld.uib.no) i mappe "Excel budsjettmal BOA-prosjekt".


Rapporter


Skjema og Maler

- Klassifisering av Bidrags- og Oppdragsprosjekter - hjelpetekst til skjema
- KD sine Eksempler på klassifisering og forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Eksempel på ferdig utfylt avlutningskjema for bidragsprosjekt


EU FP7 skjemaer og maler

Hjelpetekst/utfyllende informasjon til sjekklisten

[1]