BOA prosessene

Informasjon om BOA prosessen er flyttet til ny Ansattside: Arbeidsstøtte for BOA prosjekter som driftes i fellesskap av ØKA, FA, KA, HR, SVT og Bibiloteket for å gi en samlet arbeidsstøtte for administrative som arbeider med BOA prosjekter.


Dette medfører at innhold på denne Wiki gradvis fases ut, og at ny ansattside skal brukes for all informasjon med unntak av brukermanual PA prosjektmodulsom må ligge på WIKI til ny løsning for brukerdokumentasjon er ferdig utviklet for Ansattsidene.