EU Samleside

Fra Økonomiavdelingen
Hopp til: navigasjon, søk

På disse sidene finner du informasjon og rutinesamling for EU FP7 prosjekter ved UiB. Informasjonen er sortert etter prosjektfaser. Maler og skjemaer finnes under de ulike sidene og disse vil også bli samlet i BOA dokumentbank.

BOA gruppen tilbyr assistanse og opplæring til EU-finansierte prosjekt ved UiB.

Alle interne rutiner er utarbeidet på bakgrunn av kontrakter og offisielle veiledningsdokument i FP7.


Denne tabellen oppsummerer oppgaver og ansvarefordeling i et typisk EU FP7 prosjekt.


Faser i EU prosjekter:


Informasjonen og rutinene på disse sidene er utarbeidet på bakgrunn av regelverket og standard kontrakter i EUs 7. rammeprogram (FP7) for Collaborative projects (CP) og erfaring fra administrativ prosjektgjennomføring i EUs 6. og 7. rammeprogram. Rutinene gjelder der Universitetet i Bergen deltar som ”Beneficiary”/partner i et prosjekt. Det er særdeles viktig at det avklares om rutinene beskrevet er i samsvar med kontrakten til det enkelte prosjekt (ved uoverensstemmelser mellom dette dokumentet og kontrakten, er det kontrakten som er gjeldende). Andre prosjekttyper enn CP kan benytte disse rutinene, men rutinene må tilpasses til hver enkelt kontrakt.

Rutinene som er beskrevet på disse sidene er ment å gi en oversikt over de viktigste administrative oppgavene som kreves ved gjennomføring av et forskningsprosjekt i EUs 7. rammeprogram, samt å fremheve regler man må være spesielt oppmerksom på. Detaljerte beskrivelser av kontraktsbestemmelser er utelatt. Rutinene kommer i tillegg til UiBs retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, ettersom de er mer detaljerte og spesifikke hva gjelder EU-prosjekt.

De administrative rutinene som er samlet på disse sidene kan bli endret etter hvert som man får erfaring med prosjektgjennomføring i dette rammeprogrammet.