Opprett prosjektet i PA modulen

Roller: Økonomikonsulent oppretter prosjektet i PA. Kontorsjef godkjenner prosjekt og budsjett i PA.

Følgende må være på plass før oppretting starter;OPPRETTE NYTT PROSJEKT I PA MODULEN - alle 7 trinn i denne rutine må følges:

  1. Logge på PA modulen og finne menyvalg for oppretting av prosjekt (PA = Project Accountable / Oracle prosjekt-modul)
  2. Velg mal for PA prosjektet og register detaljert informasjon. (Det finnes 5 ulike maler for opprettelse av ulike prosjekttyper)
  3. Opprette faktureringskonti. (Hver bidragsyter opprettes som faktureringskonto/kunde på prosjektet)
  4. Opprette aktiviteter. (En aktivitet er et eget økonomisk oppfølgingsnivå, og kan bygges opp hirarkisk. Kan ha indivuduell varighet og inntektsoverhead pr aktivitet)
  5. Opprette avtale (r) (En kunde knyttes til en toppaktivitet og finansiering registreres for avtalen)
  6. Vedlegg (Alle avtaler og relevante dokumenter skal legges som vedlegg til prosjektet i PA modulen for enkel revisjon)
  7. Opprette budsjett og sende til kontorsjef (BDM) for godkjenning


  • Husk! Informere kontorsjef når prosjektet er klart til godkjenning. Prosjektet må være godkjent og basisbudsjettert av kontorsjef før man kan fakturere eller belaste kostnader på prosjektet.


Tips!