PA Samleside - brukerdokumentasjon til PA prosjektmodul Oracle

På denne side finnes brukerdokumentasjon for PA prosjektmodul. For komplett oversikt over de ulike prosessene i prosessarbedet velg BOA Prosessene. For hurtigsøk av tema bruk gjerne søkeboks eller gå inn i menyvalg kategorier for å få alfabetiske lister av de ulike tema.


1. Logge på PA modulen og finne menyvalg for oppretting av prosjekt
2. Velg mal for PA prosjektet og register detaljert informasjon.
3. Opprette faktureringskonti. '
4. Opprette Aktiviteter.
Endre overhead på Aktiviteter
Slette aktiviteter
5. Opprette avtale (r)
6. Vedlegg
7. Opprette budsjett og sende til kontorsjef (BDM) for godkjenning


  • Godkjenne prosjekt og budsjett ved kontorsjef:


  • Rebudsjettere + Fakturere + diverse manualer