Forside

WIKI for opptak - Studieadministrativ avdeling

Velkommen til hovedsiden for SA Opptak

Masteropptak

Opptak til grunnstudier

Opptak til de fleste grunnstudier ved UiB skjer gjennom Samordna opptak.

Unntak:

  • Bachelor i design
  • Bachelor i kunst
  • Bachelor i utøvende musikk eller komposisjon