Forside

Velkommen til Rettskulturwiki.

Denne siden vil fungere som en felles ressursbank i faget JUS134, hvor du kan legge inn relevante kildehenvisninger og notere hva som er verdt å merke seg ved disse kildene.

En wiki-artikkel representerer ett enkelt tema, for eksempel "Norge (rettskultur)", hvor en kan legge inn både rettshistorie og komparativrettslige forhold om Norge, eller "Rettshistorie (generelt)", hvor en kan legge inn henvisninger om generell rettshistorie som ikke gjelder spesifikke land.

Henvisninger til kilder du finner legges på et passende sted i relevante artikler på dette nettstedet.

Du kan søke i ulike temaer, kategorier – og ikke minst etter spesielle kilder – i søkefeltet øverst til høyre, eller bruke listen nedenfor for å navigere ressursbanken.

For informasjon om ressursbanken:

Ressursbank

De ulike temaene finner du her:

Komparativ rett (generelt)

Rettskulturell metode

Rettshistorie (generelt)

Norge (rettskultur)

Tyskland (rettskultur)

England (rettskultur)

Frankrike (rettskultur)

Oversikt over pensumlitteratur:

Pensumlitteratur

På siden ovenfor finner dere en samlet oversikt over pensumlitteraturen. Denne er imidlertid ikke åpen for redigering, og siden finnes slik at alle studenter uten videre skal kunne henvise til pensumlitteratur. Vi oppfordrer likevel til at pensumlitteratur også oppføres på de øvrige temaene hvor de er relevante. I den grad dere vil legge til kommentarer til denne litteraturen, er det bedre om dere legger det inn på den aktuelle temasiden (slik at kommentarer om norsk rettskultur blir å finne på siden Norge (rettskultur), og så videre). Samme kilde kan gjerne være oppført i flere ulike artikler på wikien, i den grad den er relevant for de temaene artiklene gjelder. Kommentarene om relevans og styrker/svakheter ved kilden bør i hver enkelt artikkel begrenses til kommentarer som gjelder artikkelens tema, samt generelle kommentarer til kilden. Om en og samme bok er relevant både for tysk og norsk rett, bør en unngå at kommentarer som spesifikt gjelder norsk rett føres opp på artikkelsiden for tysk rettskultur, og vice versa.

Mer informasjon:

Sjekk brukerveiledningen for å få mer informasjon om hvordan du bruker wiki-programvaren.