Årshjul

 • 1. Januar

Semesterskifte Mi Side

 • Uke 2

Semesterstart

 • Desember/Januar

Sette opp standard base for nytt kalenderår ved semesterskifte (periodisering). Jobben bestilles i Issuetracker hos ITA BAD.

Fylle Image med rominformasjon, dette gjøres ved Studieadministrativ avdeling.

 • Januar

Oppsett av WRB for neste år.

 • 1. Februar

Utsending av timeplanbrev til fakultetene. (Innsamling av timeplandata).

 • Februar

Kurs i FS (undervisningsmodulen) for saksbehandlere. Arbeidsstuer Dialogmøter

Først for profesjonsstudiene så for de andre fakultetene. Disse aktivitetene må legges tettest mulig opp til innsamlingsfristene.

 • 1. Mars

Frist for innlegging av undervisningsdata for profesjonsstudiene.

 • 1. Mars

Frist for fakultetene og Eiendomsavdelingen for innmelding av undervisningsrom og møterom som utgår neste undervisningstermin.

 • 1. April

Frist innlegging av undervisningsdata i FS for øvrige studier.

 • 1. Mai

Foreløpige timeplaner legges ut internt til gjennomsyn og revisjon.

 • 1. Juni

Publiseringsdato for timeplan høst. (Åpen studentportal/Eksternweb).

 • 21. Juni

Avslutning av det offisielle vårsemesteret.

 • 21. Juni

Tilbakeføring av data fra S+ (vårens timeplan) til FS (SFT). Fakultet/institutt må deretter rydde i emner som ikke skal undervises påfølgende vår.

For våren 2010 besluttet Studieadministrativ avdeling at timeplandata ikke skulle tilbakeføres til FS for å få rene data å jobbe med. Positive tilbakemeldinger på dette fra profesjonsfakultetene høsten 2009.

 • Juni/juli

Sette opp standard base for nytt kalenderår ved semesterskifte (periodisering). Jobben bestilles i Issuetracker hos ITA BAD.

Fylle Image med rominformasjon, dette gjøres ved Studieadministrativ avdeling.


 • Juni/juli

Sommerskoler, mastereksamener, store konferanser avholdes på campus.

 • Juni/juli

Når basen er oppe eksporteres det lokale UIB oppsettet fra den aktive S+ basen til neste års base.

 • 1. Juli

Semesterskifte på Mi Side.

 • Juli

Utsendelse av brev i Ephorte, om innsamling av timeplandata/kurs/arb.stue/dialogmøter for høsten.

Uke 33 Semesterstart høst.

 • 1. Oktober

Frist for innlegging av undervisningsdata for vår 2010 i FS for profesjonsstudiene.

 • 1. Oktober

Frist for fakultetene og Eiendomsavdelingen for innmelding av undervisningsrom og møterom som utgår neste undervisningstermin.

 • 15. Oktober

Frist for innelegging av undervisningsdata for øvrige studier i FS.

 • 15. November

Foreløpige timeplaner legges ut internt til gjenomsyn og revisjon.

 • 1. Desember

Publiseringsdato for timeplan vår. (Åpen studentportal/Eksternweb).

 • 20. Desember

Avslutning av det offisielle høstsemesteret.

 • 20. Desember

Tilbakeføring av data fra S+ (høstens timeplan) til Fs (SFT). Fakultetene og instituttene må deretter rydde i emner som ikke skal undervises påfølgende høst.

For våren 2010 besluttet Studieadministrativ avdeling at timeplandata ikke skulle tilbakeføres til Fs for å få rene data å jobbe med. Positive tilbakemeldinger på dette fra profesjonsfakultetene høsten 2009.