Bruk av usertext i locationbilde

Usertext 1

Brukes av WRB_addons til informasjon om rom

Usertext 2

Etasjeinformasjon fra FS

Usertext 3

Merknadsfelt kommer fra FS

Usertext 4

E-post adresse. Rommet sender e-post til f.eks BS@uib.no

  • Gjelder først og fremst pc-stuer

Usertext 5

Lokal informasjon om rommet NOT_CURRENTLY_AVAILABLE settes denne inn i usertext 5. Spesiell informasjon komme fram i kalenderen som vist under: Scrshot-forslag-til-timeplan10.png


Tilsvarende vil Crashlisten oppdatere seg slik at en ser hvilke aktiviteeter som krasjer i rommet Angir første dato det er kollisjon. Scrshot-forslag-til-timeplan20.png