Brukerstøtte for rapportering og analyse av studentdata

Spørsmål om rapportering rettes til Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning: