Diskusjon:Godkjenne selv

  • Klikk på "Ledersøk" i venstremenyen.
  • Velg så "Godkjenning av journalposter".
  • Dersom du har noe du skal godkjenne vil du få opp disse i Søk/Vise vinduet.
  • Klikk på journalposten, kontroller informasjonen