Diskusjon:Sensurering

OBS
Beskrivelsen kan med fordel endres litt slik at beregning av samlet karakter basert på delkarakterer blir et eget punkt, slik kartet angir.