Endringsdokumenter for gamle versjoner av FS/Studweb/Søknadsweb

I endringsdokumentene finner du informasjon om hva slags endringer som er gjort i systemene når det kommer nye versjoner.

Endringsdokumenter for FS

Endringsarkivet inneholder alle endringsdokumenter.

Endringsdokumenter for Studweb

Endringsdokumenter for Søknadsweb