FS-Styringsgruppemøte papirer 27112007

Innkalling, saksdokumenter og protokoll fra FS-styringsgruppemøte 27.11.2007 er nå gjort tilgjengelig under sidene for Lokal styringsgruppe for FS ved UiB.