Fsrest-ønskeliste

1) Det må ryddes opp i lenkene/menyene

Lenkene øverst utgjør en slags meny med tjenester. Disse bør grupperes og få mer fornuftige navn.

 • "FS-rest edit": Dette er en lenke til selve basen med tjenester. Den bør få et fornuftig navn: "Vedlikehold av tjenester".
 • "Wiki": Dette er en lenke til dokumentasjon knyttet til tjenestene. Bør få et fornuftig navn: "Dokumentasjon av tjenestene"
 • "pubinfo/typer": Dette er et verktøy for å styre visningen av tekstlig informasjon på studieprogram/studieretninger/emner på uib.no. Bør gis et mer fornuftig navn: "Styring av infokategorier"

Det er tre verktøy som tilsammen styrer tilgangen til tjenestene. Forslag:

Angi tilgang til tjenstene (overskrift):

 • Hvilke systemer kan benytte tjenestene (lenke: fsrest_access2.php)
 • Hvilket system kan benytte hvilken tjeneste (lenke: fsrest_access.php)
 • Hvilke IP-adresser kan hente data på vegne av et system (lenke: fsrest_access3.php)

Det er laget en del overstyringsverktøy. Forslag:

Overstyring (overskrift):

 • NUS Fagfelt (lenke: nus_fagfelt_overstyr.php)
 • NUS Faggruppe (lenke: nus_faggruppe_overstyr.php)
 • Emnevalgstatus (lenke: emnevalgstat_overstyr.php)
 • NSD Studienivå (lenke: nsd_studieniva.php)

Det greieste er kanskje å legge alle lenkene i en enkel 3x4 cellers tabell med overskriftene:

Diverse, Tilgang og Overstyring

Under Diverse ligger de tre førstnevnte lenkene:

 • Vedlikehold av tjenester
 • Dokumentasjon av tjenestene
 • Styring av infokategorier

Under Tilgang ligger:

 • Hvilke systemer kan benytte tjenestene
 • Hvilket system kan benytte hvilken tjeneste
 • Hvilke IP-adresser kan hente data på vegne av et system

Under Overstyring ligger:

 • NUS Fagfelt
 • NUS Faggruppe
 • Emnevalgstatus
 • NSD Studienivå

2) IP-filtrering med masker

Vi ser for oss at vi via dette verktøyet kan utvikle en del tjenester myntet på flere/mange brukere internt ved UiB. Det hadde derfor vært nyttig om det var mulig i fsrest_access3.php å kunne angi f.eks. 129.177.102.* for angi at alle med ip-nummer innenfor 129.177.102.* hadde tilgang til et sett med tjenester.

3) Grensesnitt for overstyring av studieretningtyper

Vi har laget tabell under uib-skjemaet for å kunne overstyre navnene på studieretningtyper. Tabellens navn er uib.studieretningtyper_overstyr.

Det må lages et grensesnitt for å vedlikeholde denne overstyringen, på samme måte som det finnes grensenitt for å overstyre f.eks. NUS-faggrupper.

Det ideelle var selvsagt om vi kunne få satt opp et slags system som gjenkjente overstyringstabellene (f.eks. ved at alle ligger i skjemaet uib og inneholder ordet "overstyr") og automagisk gjorde tilgjengelig et redigeringsverktøy for dem.

4) Overstyring av NSD-nivåer

Her har vi lagt til en kolonne i tabellen (sortorder) og vi må be om få denne med i redigeringsverktøyet. Se dette i lys av ny løsning for å sette sortering ...

5) Enkel logging av tjenestebruk