Hva styrer visning i studentportalen?

Visning av emner i studentportalen,Mi side og ukesvisninger

Inneværende semester

Dette gjelder hvilke kriterier som må være oppfylt for at ting skal vise i studentportalen For visning av emner i generelle studentportal brukes følgende: undervisningsenhet = semester

infotermin = semester

versjonskode = 0

dette stemmer - uansett hvilket semester det gjelder.

Det filtreres på undervisningsenhet(=infotermin) før emnet blir lagt inn i studentportalen

Neste Semester

Samme kriterier som innværende semester

Mi side

For visning av emner på Mi Side brukes følgende:

  -undervisningsenhet = semester
  -infotermin = semester
  -versjonskode = 0
  -periode und tilbys = < semester >
  -periode eks tilbys = < semester >

Studentportalen STUDENTPORTALEN_NOT_PUBLISHED

Vi har anledning til å stoppe publiseringen av data i studentportalen og .lrn. Dette er noe vi forsiktige med. Dette er en mulighet som kun skal brukes unntaksvis

 1. Eget Department kalt STUDENTPORTALEN_NOT_PUBLISHED
 2. Her er laget en egen Acivity Group kalt Ikke publiser i studentportal
 3. Ved å åpne et activity vindu og deretter gå på View menyen til Group
 4. Deretter markere aktivities i vinduet members

AKTI,VITETER SOM ER KNYTTET TIL HER VIL FREMDELES VISE I UKESOVERSIKTER OG REVIEWLIST, MEN IKKE I TIMEPLANLISTE ELLER MI SIDE. Husk at det er et poeng at aktiviteter skal vise på ukesoversikter for rom emne, kull, staff og deparment. I tilegg skal de vise i reviewlist. De skal bare ikke publiseres Tilsvarende kan styres i FS ved å ikke krysse i feltet publiser i undervisningsaktivitet samlebilde

Nyttig å vite

Husk å være nøyaktig i denne operasjonen. Aktiviteter som ikke skal vise må være markert i Members på Group. Her er det lett å slurve. Husk å holde nede Ctrl Det kan være en ide å lage grupper kalt

 1. Ikke publiser i studentportal HF
 2. Ikke publiser i studentportal MATNAT
 3. Ikke publiser i studentportal MEDODO
 4. Ikke publiser i studentportal SV
 5. Ikke publiser i studentportal JUS
 6. Ikke publiser i studentportal PSYK

Særlig hvis vi skal slippe inn flere brukere. Brukere som skal legge eller fjerne aktiviteter fra STUDENTPORTALEN_NOT_PUBLISHED må ha rettighet på Modify activity group i SDBADMIN

Om hva som vises i ukestimeplaner

Ukesvisninger publiseres nå i all hovedsak via studentportal.uib.no Enkelte unntak for mer informasjon sjekk Tilpasninger for MEDODO og Kokebok for administrering av rombooking image

 • Calender krever pålogging grunnet visning av staff.
 • Ansatte og eksterne i sebra kan logge på
 • Egen LDAP for eksterne brukere som administreres av UA
 • viser nå alle scheduled aktiviteter - også de "notpublished",
 • (også de som publiseres i portalen 1. juni og hhv 1. desember)
 • calenderen er nå semesteruavhengiging

Ukesvisning av Staff

 • For at staff/ foreleser skal vise må e-postadresse være angitt
 • Det sorteres på e-post fordi denne adressen er unik. Husk at flere forelesere kan ha samme navn feks Ola Nordmann. Ved å bruke e-post kan vi bedre skille.
 • Dersom det er vitenskapelige som har både ansatt og studentadresse importeres ansatt adressen
 • E-post adresser oppdateres i syllabus ved å overføre staff se ogsåOverføring av STAFF fra FS til Syllabus+

Bakgrunnsinformasjon

Sebra putter alle vitenskapelige inn i bildet fagperson i FS en gang i døgnet.

 1. Navn
 2. Ansatt sted
 3. Telefon
 4. E-post
 5. Adresse arbeidssted

Er noe av det som overføres for nærmere inforasjon om script kontakt Sebra@uib.no